Product pictures, REDAir MULTI SB Glidbeslag/Glidebeslag
Byggisolasjon

REDAir MULTI SB

REDAir MULTI SB er et glidebeslag fremstilt av grå (RAL 7024) pulverlakkert ekstrudert aluminium. Beslaget har forborede skruehull og en klemme for å forenkle arbeidet ved montering av REDAir MULTI TP. REDAir MULTI FB overfører kun vindlasten til den bakenforliggende konstruksjonen. De forborede «langhullene» tillater termiske utvidelser samtidig som beslaget holder fast REDAir MULTI TP.