Product picture, Fiberduk
Byggisolasjon

Fiberduk

Som filter for å hindre gjenslamming av drenssystemer, f.eks. rundt pukkomfyllinger ved grunnmurer og drensgrøfter eller mellom matjordlag og drensmasse ved kjellervegger.