Product picture, Fiberduk
Byggisolasjon

Fiberduk

Som filter for å hindre gjenslamming av drenssystemer, f.eks. rundt pukkomfyllinger ved grunnmurer og drensgrøfter eller mellom matjordlag og drensmasse ved kjellervegger.

Back

Tekniske egenskaper & sortiment

Sortiment
Info Type Lengde (mm) Bredde (mm) NOBB nr.
  Løse enheter      
27,5 m2 pr. rull   25000 1100 21358015
Tilbake
Info Type Lengde (mm) Bredde (mm) NOBB nr.
  Løse enheter      
27,5 m2 pr. rull   25000 1100 21358015
Back

Finn nærmeste forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you