Norway, Moss, Drensplate
Norway, Moss, Drensplate
Norway, Moss, Drensplate
Byggisolasjon

Drensplate

ROCKWOOL Drensplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Drensplate er diffusjonsåpen og har falser for vertikale skjøter. Platene har vertikale drensriller og fiberduk på den siden som vender mot terreng. Fiberduken er av typen polyester.

Back

Anvendelse

For utvendig varmeisolering og drenering av kjelleryttervegger. Stedlige masser kan benyttes ved tilbakefylling. Drensplaten benyttes i hele lengder til terrengnivå, holdes inntil grunnmuren med ROCKWOOL Avslutningslist. Festeplugger må ikke brukes under terreng. I underkant av plate og over drensrør benyttes ROCKWOOL Fiberduk.

Back

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper
Varmekonduktivitet λD=37 mW/mK

λd= 40 mW/mK (1)
EN 12939, EN ISO 10456
Tykkelsesklasse T4 EN 823
Brannklasse NPD EN 13501-1
Trykkfasthet Ved 10% kompresjon, CS 30 kPa EN 826
Beskrivelseskode MW-EN13162-T4-CS(10)30  

(1) Dimensjonerende varmeledningsevne for bruksområdet vertikalt på grunnmur.

Sortiment
Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) Stk. pr. pall Stk. pr. pakke m2 pr. pall m2 pr. pakke m3 pr. pall NOBB nr.
Enheter på pallen                  
  1200 575 50 48 6 33,12 4,14 1,66 11289063
  1200 575 100 24 3 16,56 2,07 1,66 23381429
  2000 575 50 24   27,6   1,38 10906766
  2000 575 100 12   13,8   1,38 22003123


Drensplate i lengde 2000 mm leveres kun på pall.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tilbake
Varmekonduktivitet λD=37 mW/mK

λd= 40 mW/mK (1)
EN 12939, EN ISO 10456
Tykkelsesklasse T4 EN 823
Brannklasse NPD EN 13501-1
Trykkfasthet Ved 10% kompresjon, CS 30 kPa EN 826
Beskrivelseskode MW-EN13162-T4-CS(10)30  

(1) Dimensjonerende varmeledningsevne for bruksområdet vertikalt på grunnmur.

Tilbake
Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) Stk. pr. pall Stk. pr. pakke m2 pr. pall m2 pr. pakke m3 pr. pall NOBB nr.
Enheter på pallen                  
  1200 575 50 48 6 33,12 4,14 1,66 11289063
  1200 575 100 24 3 16,56 2,07 1,66 23381429
  2000 575 50 24   27,6   1,38 10906766
  2000 575 100 12   13,8   1,38 22003123


Drensplate i lengde 2000 mm leveres kun på pall.

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Back

Finn nærmeste forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you