Product picture, Avsl.list drensplate
Byggisolasjon

Avsl.list drensplate

Benyttes til innfesting og toppavslutning av Drensplaten i terrengnivå. Passer både til 50 og 100 mm plate. Listen festes på mur med spikerplugger el.l.