Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.