ROCKWOOL Danmark reduserer CO2-utslippet med 70%

24 september 2020

ROCKWOOL Danmark bytter energikilde til karbonnøytral biogass og reduserer klimapåvirkningen fra de danske fabrikkene. Etter ti år med teknologiutvikling og store investeringer, vil selskapet starte med biogassdrevet produksjon fra årsskiftet.
- Vi er stolte av å vise at det er mulig å bytte til fossilfrie energikilder selv i energiintensive industrier, sier Frank Ove Larsen, administrerende direktør i ROCKWOOL Nordics.

Frank Ove Larsen, MD, Employee, Denmark

Steinullprodusenten ROCKWOOL tar enda et betydelig skritt mot en grønnere fremtid når selskapets to danske fabrikker starter produksjon med biogass. Endringen berører også ROCKWOOL steinull som selges i Norge og Sverige. Dette medfører mindre klimapåvirkning og reduserte EPD-verdier.

Skiftet til biogass er en del av et større grønt skifte i ROCKWOOL Norden, og vil bidra til en CO2 reduksjon på 70% (sammenlignet med 1990) fra ROCKWOOL sin produksjon i Norden.

I løpet av de siste ti årene har ROCKWOOL investert over 500 millioner danske kroner i moderniseringen av de to danske fabrikkene, som nå går over til biogass. Dette for å muliggjøre en mer fleksibel teknologi som kan drives av fossilfrie energikilder.

ROCKWOOL produserer steinull ved å smelte stein og resirkulert materiale. Det krever høye temperaturer og dermed store mengder energi.

- Innføring av biogass er en viktig investering for å kunne møte byggenæringens økte fokus på klimavennlige byggematerialer. Fra 1. januar 2021 vil vi derfor tilby våre kunder brannsikker steinullisolasjon av høy kvalitet med et betydelig lavere CO2-fotavtrykk, sier Frank Ove Larsen.

- I mange år har ROCKWOOL-gruppen satt søkelys på å effektivisere produksjonen og redusere miljøpåvirkningen. Det avgjørende steget kommer gjennom overgangen til fornybare energikilder. Endringen til biogass i Danmark reduserer CO2-utslippene i Danmark med 70% sammenlignet med utslippene våre i 1990, dette gjelder både absolutt reduksjon så vel som den relative reduksjonen målt i CO2 per tonn steinull, avslutter Larsen.


FAKTA

  • ROCKWOOL ble grunnlagt i Danmark i 1937 og konsernet har i dag totalt 47 produksjonsanlegg i 22 land over hele verden.
  • ROCKWOOL bytter energikilde til biogass ved sine to danske fabrikker fra januar 2021 og andre fabrikker i ROCKWOOL konsernet vil fremover også ha nytte av teknologien som nå er utviklet i Norden.