Brannsikker takterrasse skal gi pasienter et grønt pusterom og kortere innleggelse

Byggingen av «Nyt Hospital Herlev» er i full gang. Her får ett av de to sykehusbyggene en takterrasse med utsikt over grønne områder, noe som vil kunne bidra til en kortere innleggelsestid. Byggets størrelse og funksjon stiller imidlertid høye krav til brannsikkerheten. Derfor var ikke arkitekten i tvil om at takterrassen skulle bygges med en ny steinullsløsning fra ROCKWOOL, som optimerer brandsikkerheten både under utførelse og i bruk.

Reference case, Denmark, Nyt Hospital Herlev, Herlev, roof terrace,  fire safety, fire resilience, fire protection, hospital, TOPROCK Terrace System

I 2007 ble Herlev Sykehus utpekt til å være Akuttsykehus og har derfor de siste årene fått tilført en rekke spesialavdelinger fra de øvrige sykehusene i regionen. Det satte fart i utbyggingsplanene for sykehuset nord for København og nå - nesten 10 år etter beslutningen ble tatt - er det full fart på byggingen.

Det nye sykehuset kommer blant annet til å bestå av et akuttmottak som inkluderer grønne lunger. På taket av byggene som forbinder grøntarealene anlegges to takterrasser som kan vise seg å bety kortere innleggelsestid for pasientene. Forsøk fra blant annet USA viser nemlig, at pasienter med utsikt til naturen brukte mindre medisin, klagde mindre og ble raskere utskrevet.

Arkitekt: Grønt pusterom og brannsikkerhet skal gå hånd i hånd 
Én av arkitektene bak «Nytt Hospital Herlev», Matthias Lehr fra Henning Larsen Architects, forteller at takterrassen skal gi pasientene et avslappende pusterom under en innleggelse uten å gi avkall på brannsikkerheten.

”Det er allmenn anerkjent i arkitektverdenen, at grønne lunger er godt for pasienter” sier Matthias Lehr med henvisning til, at de fleste sykehus i Danmark er plassert i grønne omgivelser og tilføyer: ”Det var viktig for oss å designe takterrassene slik at, selv de sengeliggende pasientene kan komme ut og nyte utsikten, høre fuglesang og få et fredelig pusterom fra sykehusets daglige gjøremål.”

Og nettopp det store antallet av sengeliggende og andre pasienter med begrenset bevegelighet samlet på ett sted, gjør brannsikkerheten til en topp prioritet på et sykehus.

”Med hensyn til takterrassen på «Nyt Herlev Hospital» var både Region Hovedstaden som byggherre og vi som arkitekter, veldig opptatt av at den skulle bygges med en brannsikker isolasjonsløsning. Det er avgjørende på et sykehus, hvor riktig mange pasienter og medarbeidere har deres daglige virke” sier Matthias Lehr og fortsetter: ”Derfor falt valget på TOPROCK Terrace System, som både har den hardhet en takterrasse krever og samtidig er brannsikker. Dette er noe som er nytt på markedet. Det siste var avgjørende både for Region Hovedstaden og for oss som arkitekter.”

Hans Henrik Ter-Borch, som er arkitekt og leder for produktutvikling hos ROCKWOOL, tilføyer:

”Bygningsmaterialene på taket har en stor betydning for hvor raskt en brann vokser og sprer seg. Vi har utviklet TOPROCK Terrace System av steinull, som på grunn av sine innebygde egenskaper både forsinker spredningen av en eventuell brann og beskytter den bærende konstruksjon”.

Hans Henrik Ter-Borch understreker også, at brannsikkerhet ikke kun er viktig, når sykehuset kommer i bruk, men også under utbyggingen. Han viser til at det ikke er uvanlig å se brannulykker under oppførelse av takkonstruksjoner med brennbart materiale. Hans Henrik Ter-Borch viser blant annet til et eksempel fra et industribygg hvor en bygningsarbeider måtte heises bort fra taket med kran.

Utover en høy brannsikkerhet har man i utviklingen av TOPROCK Terrace System også tenkt på å minimere vedlikeholdet. Terrasseløsningen fra ROCKWOOL er uorganisk, hvilket betyr lang holdbarhet uten bekymring for forringelse av produktegenskapene.


Fakta om bygget:

  • Les mere om den nye steinullsløsning TOPROCK Terrace System til takterrasser her.
  • Les mer om byggingen av «Nyt Hospital Herlev» her.

Kilder:
https://www.faod.dk/grnne-pusterum-til-stressede-storbymennesker/

Om oss

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull.