ROCKWOOL-konsernet investerer i Sverige

Steinullprodusenten ROCKWOOL styrker sin posisjon i Sverige med en strategisk investering. Virksomheten kjøper opp 180 000 kvadratmeter tomteareal i den østsvenske kommunen Eskilstuna, som skal ruste konsernet for fremtidig ekspansjon. Konsernet ønsker å være forberedt på å dekke den stadig økende etterspørselen etter steinulløsning på det svenske markedet.

ROCKWOOL Factory opening, truck, flag