ROCKWOOL-konsernet investerer i Sverige

Steinullprodusenten ROCKWOOL styrker sin posisjon i Sverige med en strategisk investering. Virksomheten kjøper opp 180 000 kvadratmeter tomteareal i den østsvenske kommunen Eskilstuna, som skal ruste konsernet for fremtidig ekspansjon. Konsernet ønsker å være forberedt på å dekke den stadig økende etterspørselen etter steinulløsning på det svenske markedet.

ROCKWOOL Factory opening, truck, flag

I februar i år offentliggjorde ROCKWOOL-konsernet intensjonen om å investere i USA, Romania og Sverige. I neste uke signerer konsernet kjøpsavtalen for et 180 000 kvadratmeter stort tomteareal i den østsvenske kommunen Eskilstuna, ca. 100 km fra Stockholm.

«I ROCKWOOL-konsernet har vi 80 års erfaring med produksjon av ikke-brennbar steinull, som er materialet alle våre løsninger er basert på. Med denne investeringen sikrer vi at vi også i fremtiden kan dekke den stadig økende etterspørselen etter steinulløsninger på det svenske markedet», sier Senior Vice President i ROCKWOOL-konsernet, Henrik Frank Nielsen.

I Eskilstuna ønsker man investeringen velkommen. «Vi forventer at denne investeringen får en positiv effekt på lokalområdet i form av fremtidige lokale arbeidsplasser, som vi står klare til å fylle», sier David Hofmann, direktør for Eskilstuna Logistik og Etablering.

Solid vekst og stort potensial i det svenske markedet baner vei for investeringen

ROCKWOOL-konsernet opplever økt vekst for isolasjonsvirksomheten i det svenske markedet, der byggeaktiviteten utvikler seg i et høyt tempo. I dag forsyner det svenske salgskontoret kundene sine med produkter som er produsert ved fabrikkene i Danmark og Norge.

Tomteoppkjøpet i Sverige er et uttrykk for aktsom planlegging, og skal ruste konsernet for å skape mer vekst. Arbeidet med å innhente nødvendige tillatelser starter derfor umiddelbart, slik at alle forberedelsene er på plass når konsernet beslutter å investere ytterligere.

Ruster seg til vekst på verdensplan

ROCKWOOL-konsernet har de siste årene investert i eksisterende og fremtidige produksjonsanlegg. I tillegg til Polen, Nederland og USA investerte steinullprodusenten så sent som høsten 2015 i en ny produksjonslinje ved én av sine to fabrikker i Danmark. I juli 2017 startet konsernet produksjonen ved en ny fabrikk for akustiske himlingsplater i USA. Konsernet er også i ferd med å bygge en ny fabrikk i West-Virginia, der produksjonsstart er planlagt til 2020. 

Om ROCKWOOL-konsernet

I ROCKWOOL-konsernet legger vi stor vekt på å berike tilværelsen for alle som opplever våre løsninger. Ekspertisen vår danner et solid grunnlag for å håndtere mange av de største utviklingstrekkene man i dag ser innen bærekraft og utvikling. Det gjelder blant annet energiforbruk, støyforurensning, brannsikkerhet, vannmangel og oversvømmelser. 

Med rundt 10 500 engasjerte kolleger i 38 land er vi verdens ledende leverandør av steinulløsninger, herunder bygningsisolasjon, akustiske plater, utvendige kledningssystemer, løsninger til plantedyrking, tekniske fibre til industriell bruk samt isolasjon til prosessindustri, marine og offshore.

Om oss

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull.