Nytt samarbeid: overskuddsvarme fra AS ROCKWOOL til norske boliger

AS ROCKWOOL og Statskraft benytter Fjernvarmedagene 2016 til å lansere et nytt samarbeid. Med det nye samarbeidet vil overskuddsvarme fra ROCKWOOL fabrikkene i Moss og Trondheim varme innbyggerne i begge byene i årene som kommer. Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker miljøinitiativet velkommen. Enova bidrar med finansiering til prosjektet.

Family, home, indoor, child, man, woman

Fjernvarme har fått økende fokus i Norge de seneste årene. Særlig i de store byene er det behov for urbane energiløsninger og fjernvarme er et viktig svar på dette. Derfor var ideen om et samarbeid naturlig da Statskraft og ROCKWOOL tilbake i 2014 drøftet ideer til felles, bærekraftige løsninger.

Bra for miljøet 
Avtalen mellom partene går ut på, at ROCKWOOL fabrikkene i Moss og Trondheim om kort tid skal levere spillvarme fra produksjonen til fjernvarmenettet i begge byene.
”Statkraft har en klar ambisjon om en miljøvennlig vekst og utvikling. Denne avtalen er et viktig bidrag til dette, sier direktør i Statkraft Bjørn Hølaas.

ROCKWOOL understreker at det nye partnerskapet er et viktig bidrag til arbeidet med bærekraftig utvikling for konsernet. - Vi jobber allerede med tiltak som energigjenvinning. Og selv om konsernet ROCKWOOL har lignende samarbeid på fabrikker i andre land, er dette samarbeidet nytt for oss i Norge.

Vi er glade for å bidra til løsning av utslipps- og effektutfordringer i sammenheng med fortetting og urbanisering, samtidig som det bidrar til vår omsetning. Våre isolasjonsprodukter til det norske markedet har holdt norske boliger varme i mange år allerede. Og nå går vi nye veier, sier administrerende direktør for AS ROCKWOOL i Norge, Morten Andersen.

Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker samarbeidet velkommen
Bellona har også medvirket til samarbeidet fra starten av. - Samarbeidet mellom Statkraft og AS ROCKWOOL viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi i felleskap skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet», sier fagsjef Hallstein Havåg fra Bellona.

Norsk Fjernvarme er også positiv: - Vi synes dette er et strålende samarbeid som understreker selve grunnidéen med fjernvarme – nemlig å ta vare på ressurser som ellers går til spille. Samarbeidet i Moss og Trondheim er lokal ressurseffektivitet i praksis og noe mange andre bør lære av", sier Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.

Nettopp Norsk Fjernvarme sin støtte til partnerskapet kommer til uttrykk ved at Norsk Fjernvarme har valgt å fremheve samarbeidet i forbindelse med Fjernvarmedagene på Scandic Fornebu 11. – 12. oktober 2016 som åpnes av ikke mindre enn tre ministre.
Enova har gitt finansiell støtte til prosjektet i Moss.

Fakta om samarbeidet mellom Statkraft og AS ROCKWOOL

  • Levert spillvarme fra ROCKWOOL tilsvarer oppvarming av ca 500 - 600 boliger
  • Årlig uttak av varme er foreløpig beregnet til å være 4 GWh i Moss
  • Årlig uttak av varme er foreløpig beregnet til å være 3,5 GWh i Trondheim
  • AS ROCKWOOL faser ut dagens oppvarming ved fabrikkene og erstatter denne med fjernvarme
  • Innvilget Enovastøtte for prosjektet i Moss er i ca 1,1 MNOK
  • Samarbeidet gir økt ressursutnyttelse i byene Moss og Trondheim

Om konsernet ROCKWOOL
Konsernet ROCKWOOL er verdensledende leverandør av innovative løsninger basert på ubrennbar steinull, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner av mennesker. ROCKWOOL har over 10.000 medarbeidere i mer enn 35 land og har sitt hovedsete i Hedehusene litt utenfor København. I Norge produserer og selger AS ROCKWOOL miljøriktig isolasjon til byggenæringen. Selskapet hadde en omsetning på 760 MNOK i 2015, sysselsetter 227 ansatte og er representert med salgskontor, lager og to fabrikker. ROCKWOOL konsernet omsatte for ca. 21 mrd. NOK i 2015 og er notert på fondsbørsen NASDAQ Copenhagen. Les mer på www.rockwool.com og www.rockwool.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Hølaas
Direktør Statkraft Varme AS
Mobil: +47 957 76 821
E-post: bjørn.holaas@statkraft.com

Om oss

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull.