Konsernet ROCKWOOL investerer over en halv milliard danske kroner i nytt fabrikkanlegg i Danmark

Konsernet ROCKWOOL investerer i ny fabrikk og teknologi i Danmark. En viktig målsetting for investeringen er å styrke konsernets posisjon i det skandinaviske markedet og samtidig sikre at markedet får tilgang til kvalitetsprodukter og nye innovative løsninger utviklet av konsernet.

News, press release, corporate image

Konsernet ROCKWOOL har nylig investert over en halv milliard danske kroner i nytt produksjonsanlegg og nye bygninger ved sin fabrikk i Doense i Danmark. Investeringen er en del av de senere års utvikling i den skandinaviske virksomheten. I løpet av de siste ti år har konsernet ROCKWOOL totalt investert over en milliard kroner i sin produksjonsvirksomhet i det skandinaviske markedet. Ved fabrikken i Moss er det de senere år gjennomført viktige investeringer i ny pakketeknologi, en teknologi som nå er bragt videre og implementert på den nye fabrikken i Danmark. I tillegg skal konsernet ROCKWOOL i nær fremtid gjennomføre ytterligere miljøinvesteringer ved fabrikken i Trondheim. Fabrikkene i Norge produserer for det norske markedet med fokus på norske klimaforhold og de danske fabrikker tilsvarende. Vi ser at kunnskap- og erfaringsdeling på tvers i Skandinavia gir stor merverdi.

– Med denne investeringen styrker vi vår posisjon i det Skandinaviske markedet med enda bedre kvalitet og større kapasitet, sier administrerende direktør for ROCKWOOL Scandinavia, Thomas Kähler.

Innovasjon og produksjon er hverandres forutsetninger

Konsernets investering i fabrikken i Danmark er samtidig uttrykk for et ønske om at forskning og utvikling skal forbli i Skandinavia. En investering i denne størrelsesorden er basert på langsiktighet og et ønske om å være tilstede i et marked som stiller strenge krav til oss som produsent. I Skandinavia ligger vi langt fremme på krav til miljø og brannsikkerhet. Våre produkter imøtekommer i høy grad disse kravene og vi ønsker å bli enda bedre i tiden fremover.

Produksjon i Skandinavia er viktig fordi vi får mulighet til raskt å kunne prøve nye ideer, sier Thomas Kähler. – Våre skandinaviske medarbeidere er flinke til å bidra i innovasjonsprosesser da det er tradisjon for å utfordre den eksisterende måten vi arbeider etter.

Kompetanseløft

Den nye produksjonslinjen bruker vesentlig mer avansert produksjonsutstyr enn tidligere. Dette stiller høye krav til våre medarbeideres kompetanse. På sikt vil dette gi overføringsverdi og tjene hele produksjonen i vår skandinaviske virksomhet. Produksjonsteknologien som benyttes er også brukt i vår nye fabrikk som åpnet i USA i 2014. Det viser at vi internt i konsernet jobber tett og er gode på å høste viktige erfaringer fra våre ulike markeder.

Med investeringen styrker konsernet ROCKWOOL sin posisjon i det skandinaviske markedet med nye kvalitetsprodukter til en bransje med behov for sikker kvalitet og stabile leveranser. I Skandinavia har det vært ulik vekst i markedet de siste årene, men vår erfaring tilsier at det skandinaviske markedet etterspør mer av vår isolasjon, og ønsker flere innovative isolasjonssystemer fra konsernet ROCKWOOL, sier Thomas Kähler.

Om konsernet ROCKWOOL

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative løsninger basert på ubrennbar steinull som forbedrer miljøet og livskvaliteten til millioner av mennesker. Konsernet har over 11 000 medarbeidere i over 35 land og har hovedkontor i Danmark. Konsernet omsatte i 2014 for 2,2 milliarder euro. Les mer på:www.rockwool.com eller www.rockwool.no

Fakta om konsernets investering

 • Konsernet ROCKWOOL har investert over en halv milliard kroner i et nytt produksjonsanlegg og nye bygninger ved en av sine fire skandinaviske fabrikker. Det er i dette tilfelle snakk om fabrikken i Doense i Danmark.
 • Det nye produksjonsanlegget ble offisielt innviet 3. september 2015 av den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen, CEO for konsernet ROCKWOOL, Jens Birgersson og administrerende direktør for ROCKWOOL Scandinavia, Thomas Kähler.
 • Med investeringen styrker konsernet ROCKWOOL sin posisjon i Skandinavia.
 • Takket være den nye teknologien kan selskapet
 • øke sin produksjon vesentlig.
 • produsere eksisterende og nye produkter med en forbedret og mer konsistent kvalitet.
 • sikre at pakkestørrelsen halveres– gjennom komprimering. Det gir CO2-besparelser i transporten for både selskapet og kundene.
 • drive gjenvinning av problemavfall fra andre næringer – på en enda mer bærekraftig måte enn hittil.
 • redusere miljøpåvirkningen, blant annet på grunn av en mer energieffektiv smelteteknologi.
 • levere betydelig mer overskuddsvarme til det lokale varmeverket. Overskuddsvarmen dekker i dag cirka halvparten av varmeforbruket til de ca. 800 husstandene som er tilknyttet varmeverket.
 • Over 50 år sparer et ROCKWOOL produkt i gjennomsnitt i hele levetiden ca. 100 ganger den energi- og
  CO2-mengde som brukes i produksjonen av produktet. Den samlede mengden isolasjon konsernet ROCKWOOL produserer på ett år, vil i løpet av 50 år spare kloden for over 5000 millioner tonn CO2.
 • Investering i ny teknologi betyr at konsernet ROCKWOOL kan lansere en rekke produktnyheter for den skandinaviske byggebransjen. Produktene skal bidra til en bedre og mer effektiv byggeprosess med funksjonstilpassede produkter, raskere montering og økt plassbesparelse, både under transport og på byggeplassene.

Om oss

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull.