Konsernet ROCKWOOL investerer over en halv milliard danske kroner i nytt fabrikkanlegg i Danmark

Konsernet ROCKWOOL investerer i ny fabrikk og teknologi i Danmark. En viktig målsetting for investeringen er å styrke konsernets posisjon i det skandinaviske markedet og samtidig sikre at markedet får tilgang til kvalitetsprodukter og nye innovative løsninger utviklet av konsernet.

News, press release, corporate image