Ansvarsbegrensning

Dokumenter til rådighet på denne hjemmeside

Det er tillatt å bruke dokumenter (årsberetning, miljøinformasjon, pressemeldinger, dataark etc.) fra denne hjemmeside forutsatt at (1) den nedenfor nevnte copyright-anmerkning vises på alle kopier, (2) at bruken av slike dokumenter fra hjemmesiden er til informasjonsformål og ikke til kommersiell bruk, samt at de ikke kopieres eller offentliggjøres på noen nettverks-pc eller blir offentliggjort i noe media, og (3) at det ikke foretas endringer i dokumentene. Bruk av dokumentene til annet formål er strengt forbudt og kan bli rettslig forfulgt.

Tillatelsen til å bruke de ovenfor nevnte dokumenter omfatter ikke design og layout på hjemmesiden til  AS ROCKWOOL eller øvrige hjemmesider som eies eller kontrolleres av ROCKWOOL International. Elementer på hjemmesiden til  AS ROCKWOOL er lovbeskyttet og må ikke kopieres eller etterliknes, verken helt eller delvis. Ingen logo, fremstilling eller bilder fra noen hjemmeside i konsernet ROCKWOOL kan kopieres eller overføres uten uttrykkelig tillatelse fra ROCKWOOL International A/S.

AS ROCKWOOL påtar seg ikke ansvar for bruk av den oppgitte informasjon, de oppgitte dokumenter og grafiske fremstillinger på hjemmesiden til et gitt formål. Alle slike dokumenter og relaterte grafiske fremstillinger stilles til rådighet slik de er, uten garanti av noe slag. ROCKWOOL International A/S kan ikke i noe tilfelle gjøres erstatningspliktig for noen direkte, indirekte, derav betinget tap eller tap overhodet som følge av mistet brukelighet, data eller inntjening. Dette gjelder kontrakter, forsømmelser eller annet som oppstår av eller i forbindelse med bruk av den tilgjengelige informasjon på denne hjemmeside.

Dokumenter og relaterte grafiske fremstillinger offentliggjort på denne hjemmeside vil kunne omfatte tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.

COPYRIGHT erklæring.

Copyright ® ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark. Alle rettigheter forbeholdes.

Varemerker: ROCKWOOL, ALUBATT, CONLIT, FLEXI A-PLATE, HARDROCK, MARKPLATE, REDAir FLEX, REDAir LINK, ROCKFAST, ROCKFON, ROCKLOFT, ROCKSHELL, ROCKTORV, ROCKVEGG, RockZero og TOPROCK og/eller navn på andre produkter omtalt på hjemmesiden er varemerker eller registrerte varemerker enten hos ROCKWOOL International A/S eller tilsluttede selskaper.

Alle øvrige rettigheter, som ikke uttrykkelig er nevnt her, forbeholdes.