Hans Henrik Ter-Borch

Head of Product Management, ROCKWOOL Nordics

«Jeg elsker å se en idé vokse fra noen rotete tanker skriblet på et ark til et godt produkt som både salgsteamet vårt og kundene våre setter pris på. Jeg liker å utvikle ideer og se ting på nye måter. I ROCKWOOL Nordics er min erfaring at du får maksimal støtte hvis du har en idé og kan bevise at den vil fungere i praksis.»

«Jeg er svært opptatt av arkitektur og bygningsdesign, og jeg liker mine daglige arbeidsoppgaver som blant annet omfatter utarbeiding, utvikling og forbedring av fasadesystemer for ventilerte og tette ytterveggelementer. Jeg utarbeider også produksjons- og markedsføringsmateriale for produktlanseringer i Skandinavia.»

«ROCKWOOL Nordics oppmuntrer ikke bare til entreprenørskap, med sørger også for at du utvikler deg både personlig og faglig. Jeg kan bruke den enorme kunnskapen som finnes i konsernet ROCKWOOL, til å utfordre etablerte oppfatninger.»

«Jeg stimuleres av verdiene i konsernet ROCKWOOL, som jeg rett og slett oppsummerer som ‘hopp i det, bruk sunn fornuft, og få ting gjort’. Ofte er det lettere bare å ta ansvar og få ting gjort i stedet for å vente og be om tillatelse – så lenge du er ærlig og ansvarlig, har du lov til å handle. Sånn tenker vi i konsernet ROCKWOOL, og det liker jeg godt!»

Hans Henrik Ter-Borch er Product Manager for fasader. Han arbeider ved ROCKWOOL Nordics med design og utvikling av fasadesystemer. Hans Henrik Ter-Borch begynte i selskapet i 2011.