Arbeide for ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Group er et inspirerende arbeidssted med løsninger som forbedrer livene til mennesker, samtidig som de også beskytter miljøet.

Vi er opptatt av å utvikle arbeidsstyrken vår, fordi vi ser på våre medarbeidere som vårt viktigste aktiva. En karriere i ROCKWOOL Group åpner opp en verden av muligheter til å utvikle dine egne ferdigheter, utforske dine grenser og realisere ditt fulle potensial. På alle våre lokasjoner over hele verden er våre ansatte opptatt av å sette hverandre i stand til å takle utfordringene i det moderne samfunnet. Vi søker profesjonell ledelse med gjensidig tilbakemelding og coaching som viktige hjørnesteiner. I tillegg kommer en resultatbasert kultur bygd på dialog og løpende utvikling av din profesjonelle og personlige kompetanse.

Lokalt og globalt

I dag vokser ROCKWOOL Group globalt ved å ekspandere inn i nye markeder, utvikle eksisterende markeder og foreta oppkjøp av andre virksomheter. Dette betyr at karrieremulighetene vi tilbyr blir enda mer dynamiske og internasjonale. Disse karrieremulighetene gjelder for kollegaer som arbeider på vårt hovedkontor og på alle lokalkontorer rundt om i verden.

En karriere i ROCKWOOL Group åpner opp en verden av muligheter til å utvikle dine egne ferdigheter, utforske dine grenser og oppdage ditt potensial.