Vi gjør verden til et bedre sted

Vi trives med å arbeide i et selskap som lager løsninger som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted. Vår største aksjeeier er ROCKWOOL Foundation, som investerer mye tid og store beløp i løsninger som er til nytte for samfunnet. Hvis du ønsker å arbeide i et selskap som har integritet og samfunnsansvar i sitt DNA, bør du lese mer om våre ledige stillinger og søke på en stilling hos oss.

Samfunnsansvar

Vi arbeider kontinuerlig for å styrke vårt bidrag til samfunnet ved å sette ambisiøse mål og forene hensyn til samfunnet, menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet i vår daglige virksomhet. Vi har en åpen dialog med våre eiere og rapporterer årlig om våre resultater i bærekraftrapporten.

Våre produkter og tjenester forbedrer levevilkårene til flere millioner mennesker ved at de gir dem termisk komfort, rimelig oppvarming og nedkjøling, forbedret brannsikkerhet, akustisk komfort og lavere vibrasjon fra transportmidler, og færre kjemikalier i grønnsaker fra drivhus.

De fleste av våre produkter har en positiv effekt på globale utfordringer som klimaendringer og stadig minkende reserver av fossilt brensel. Disse positive bidragene er viktige for våre ansatte, ledere og styre, og inspirerer oss i vårt daglige arbeid.

I ROCKWOOL er du mer enn en ansatt. Du er en person. Du er et talent. Du er en lidenskap. Du er en ambisjon. Du er vårt viktigste aktiva.

Mangfold i virksomheten

Vi ser på vår talentfulle, engasjerte og mangfoldige arbeidsstyrke som et viktig konkurransefortrinn. Vår suksess er en refleksjon av svært engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er opptatt av å rekruttere og beholde de mest talentfulle medarbeiderne for å sikre gode resultater og fortsatt vekst.

Mangfold er til beste for den enkelte medarbeider, team, gruppen som helhet, våre kunder og andre interessenter. Vi ser at hver ansatt bringer med seg sine egne unike egenskaper og erfaringer til sitt eget arbeid. Vi oppfordrer også personer med forskjellige erfaringer, perspektiver og kulturer til å arbeide sammen, siden dette fremmer kreativitet og innovasjon.

Arbeidsstyrken vår består av personer fra 52 forskjellige nasjonaliteter fordelt på virksomheten vår over hele verden, og det er for eksempel 21 forskjellige nasjonaliteter som arbeider i vår virksomhet i Tyskland.

Vi tror på å behandle alle mennesker med respekt. Vi velger alltid ut den beste personen til en bestemt stilling, slik at vi alltid sikrer like muligheter i rekrutteringsprosessen. Vi er svært opptatt av å tilby like muligheter og gjøre det mulig for ansatte å forflytte seg mellom forretningsenheter og land. Vi oppfordrer og veileder ledere i praksis gjennom å samle ansatte fra forskjellige deler av selskapet i deres team.

Ledelsesprinsippene våre og våre høye ambisjoner om å fremme tillit og muligheter, hjelper oss med å skape et miljø hvor alle ansatte kan realisere sitt maksimale potensial i selskapet.

En sammensatt arbeidsstyrke er verdifull for virksomheten vår. Det fremmer kreativitet og innovasjon, i tillegg til en dynamisk kultur på tvers av våre globale lokasjoner.

En sikker arbeidsplass

ROCKWOOL Group har null toleranse for forhold som kan sette helsen og sikkerheten til våre ansatte, leverandører eller andre som arbeider på våre anlegg på spill. Det samme gjelder for personer som installerer eller bruker produktene våre. I samarbeid med forskere og offentlige myndigheter, sikrer vi at produktene våre ikke vil ha noen negativ innvirkning når man følger anbefalte retningslinjer for bruk. Hvis ikke vil retningslinjene bli endret eller produksjonen endret eller stoppet.

Vi legger opp til og forventer en forebyggende holdning til sikkerhet fra alle ledere og ansatte. Vi legger opp til forebygging og risikovurderinger for å sikre at det blir iverksatt tiltak for å eliminere risiko og dermed bringe oss nærmere målet om ingen hendelser som fører til tapt tid (Lost Time Incidents).

ROCKWOOL Foundation er den største enkeltaksjonæren i ROCKWOOL-konsernet med 23% av aksjene.
Les mer