Termisk isolering av varme rør

NS-EN 12828 angir maksimale energitap som tillates fra anlegget. Det deles inn i seks kategorier – Isoleringsklasser – hovedsakelig avhengig av driftstemperatur, omgivende temperatur og driftstimer pr. år. Desto høyere klasse, jo strengere krav.

Finn den korrekte isoleringstykkelsen

Varmeanlegg 
Fordelingsledninger og utstyr i oppvarmede
rom
Klasse 3
Fordelingsledninger og utstyr i uoppvarmede
rom
Klasse 4
Varmt tappevann 
Fordelings- og sirkulasjonsledninger i
oppvarmede rom
Klasse 4
Fordelings- og sirkulasjonsledninger i
uoppvarmede rom
Klasse 5
Ventilasjonsanlegg 
Tilluftkanaler i oppvarmede romKlasse 1
Tilluftkanaler i uoppvarmede romKlasse 3

Finn isolasjonsklassene i PDF dokumentet "Den lille VVS" ved å klikke på linkene til den enkelte klasse ovenfor. 

Varmetap – oversikt

Se skjemaet på side 50 og 51 i "Den lille VVS", som gir en rask oversikt over sammenhengen mellom varmetap, temperatur og isolasjonstykkelser. I skjemaet har vi tatt utgangspunkt i ROCKWOOL Universalrørskål. Mer utførlige beregninger, også for andre produkter, kan gjøres med ROCKTEC.

Det er forutsatt isolert oppheng.

Varmetap fra uisolerte rør - W/m

Til beregninger for uisolerte deler av varmeanlegg kan disse verdiene i praksis brukes:

 Temperaturforskjell – rom-rør (°C)
Rørdiameter20406080100
18 mm14325376102
22 mm16386391123
28 mm204778113152
35 mm255795138185
42 mm3369114685222
48 mm3377128185250
60 mm3893155225303
76 mm50114190276373
89 mm57131218317428
102 mm64148245357482
114 mm71163271393531
140 mm85195324471637
169 mm100229380553748
219 mm126289481700947
Plana ytor m217941970510371415
Innendørs plassering, omgivelsestemp. 10 °C. Fri konveksjon. ”Sorte rør”. Ved heltidsdrift med konstant temperatur.

Merk: De faktiske energitap kan avvike mye i forhold til det som er angitt i tabellen, avhengig av rørets plassering, overflate etc.

En god tommelfingerregel Varmetapet fra 1 meter uisolert rør er ca. 10 ganger større enn varmetapet fra 1 meter isolert rør (gjelder for 60 mm rør, 80 °C, isolert i klasse 2).

Husk:

 • Ved høyere medietemperaturer blir forskjellen større.
 • Ved større rørdimensjon blir forskjellen større.

Varmetap fra uisolerte ventiler og flenser

En vesentlig faktor i begrensningen av varmetapet fra varmeanlegget er en effektiv isolering av ventiler og flenser. Se eksemplene nedenfor:

Eksempler:

Varmetap fra uisolerte ventiler
En uisolert 2” ventil, 50° C

 • Taper energi som 2 m uisolert 2” rør
 • Taper energi som 15 m isolert 2” rør

En uisolert 4” ventil, 100° C

 • Taper energi som 2 m uisolert 4” rør
 • Taber energi som 30 m isolert 4” rør

Varmetap fra uisolerte flenser
En uisolert 2” bolteflens, 50° C

 • Taper energi som 0,6 m uisolert rør
 • Taper energi som 4,5 m isolert rør

En uisolert 4” flens, 100° C

 • Taper energi som 0,6 m uisolert rør
 • Taper energi som 9 m isolert rør


Kilde: Verein Deutsche Ingenieure, O.Ing Morisse, 1985 

Ventiler og flenser bør isoleres med f. eks. ventilkapper eller spesiallagde puter. 

OBS!
Hvis ventiler og flenser er uisolerte, kan varmetapet fra disse lett overstige varmetapet fra hele resten av et godt isolert anlegg.

Etterisolering av eksisterende installasjoner

Eldre bygg har ofte kun 15-20 mm isolasjon på sentralvarme- og varmtvannsrør i f. eks kjeller eller krypkjeller. Å etterisolere disse rørene er en svært god investering.

Isolerer man utenpå den eksisterende isolasjonen med 20 mm ekstra, oppnår man følgende besparelser:

Beregningseksempler, uoppvarmede rom:
 • Beregningseksempler, uoppvarmede rom:
Sparer 4,0 l olje/år pr. lm.
 • 28 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 5,3 l olje/år pr. lm.
 • 34 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm
Sparer 6,0 l olje/år pr. lm.

Med den nåværende oljeprisen (primo 2014) sparer man:
På 21 mm rør: 48 kr. /lm. i året.
På 28 mm rør: 63 kr. /lm. i året.
På 34 mm rør: 72 kr. /lm. i året.

Det kan godt være snakk om enda større besparelser, da det kommer an på kvaliteten på den nåværende isolasjonen

Ved heltidsdrift med konstant temperatur.

Reduser CO2 utslippet samtidig

 • Hver liter spart fyringsolje reduserer utslippet med ca. 3,1 kg CO2.
Install guide, how to guide, work instruction

Produkter

Termisk isolering av varme rør

Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
Alu. lerretstape 365, 48 mm
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, VVS

Alu. lerretstape 365, 48 mm

Se produkter
Alu-tape T-301 for rørskål
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, VVS

Alu-tape T-301 for rørskål

Se produkter
Alu-tape T-301 for lamellmatte
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, VVS

Alu-tape T-301 for lamellmatte

Se produkter
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, VVS

Armert alufolie

Se produkter
Bindetrådpinne
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, VVS

Bindetrådpinne

Se produkter
Lerret
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, VVS

Lerret

Se produkter
Rørskål 800 m/tape
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, CE, Certificates, Brannklasse A2, VVS

Rørskål 800 m/tape

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service