Kondensisolering for kalde rør

Effektiv isolering av kalde rør stiller krav til nøyaktig montering av isolasjon og diffusjonstetting.

Rør med temperatur ca. 5 °C – ca. 18 °C. Kaldt tappevann

Isoleres med ROCKWOOL Universalrørskål, Rørskål 800 eller evt. Lamellmatter på større dimensjoner. Disse produktene er pålagt en diffusjonstett armert alufolie. Alle skjøter må tapes med tilsvarende alutape. Eventuelle skader i folien må også tettes med alutape.

 

Rør med temperatur under 5 °C

Det anbefales ikke å benytte ROCKWOOL isolasjon på kjøle- og fryserør.

Isolering av kalde rør

I forbindelse med isolering av kalde rør, skal det tas hensyn til både energitap, kondens og risiko for frost.

Isoleringen skal utføres nøyaktig, slik at man unngår sprekker, spalter og områder med utilsiktet tynnere isolasjon.

Isolering ved ventiler, oppheng, flenser o.l

Ventiler, flenser o.l isoleres etter samme prinsipp som resten av anlegget.

Avslutt alltid med dampsperre.

Dette sier forskriftene

TEK 10 setter krav til isolering av kalde rør, både når det gjelder energitap og frostsikring. I tillegg anbefales det at rørene isoleres mot utvendig kondensdannelse.

  • Energitap:
    Rør med kjølende medier skal isoleres slik at varmetilførsel til mediet reduseres. Kalde installasjoner med ikke kjølende medier, som for eksempel kaldt tappevann bør minst isoleres som angitt i klasse 2 i NS-EN 12828, se oversikt her, eller beregn med ROCKTEC.
  • Isolering mot frost:
    Det er et forskriftskrav at vann og avløpsinstallasjoner skal sikres mot frost. For dimensjonering, se oversikt her
  • Isolering mot kondens:
    Kalde rør må isoleres for å hindre overflatekondens som igjen kan føre til skader og ulemper på tilliggende konstruksjoner og installasjoner. Nødvendig tykkelse kan finnes i tabell på side 58 eller beregnes med ROCKTEC. Vær oppmerksom på at en blank og metallisk overflate krever større isolasjonstykkelse enn en mørk og ikke metallisk overflate.

Der isolasjonen stopper kan det brukes avslutningsmansjett + fugemasse.

Kodensisolering

Når kalde rør føres gjennom varme rom, vil røret i mange tilfeller bli vått og det vil dryppe fra det. Dette forhindres ved å isolere røret og avslutte utvendig med en dampsperrende membran, f. eks. plast- eller alufolie. Alle skjøter og åpninger i dampsperren skal lukkes med tape eller fugemasse.

Kondensisolering – isolasjonstykkelser i mm

Relativ
fukt
Rørdia.Rørtemperatur ° C
  +10+6+2*
  PBMMPBMMPBMM
50 %27 mm002245
 48 mm002234
 76 mm002355
 108 mm002356
 219 mm003456
 406 mm003456
 Plan4579811
70 %27 mm4579912
 48 mm467101013
 76 mm468111114
 219 mm578121116
 406 mm579131218
 Plan5710141930
90 %27 mm182623312341
 48 mm213027373247
 76 mm233429413653
 108 mm243730453958
 219 mm274234534367
 406 mm294737604777
 Plan315338614879

Utvendig mantling: PB: Papp og og bandasje. MM: Metallmantling Romtemperatur 20 °C.

*) Isoleres best med cellegummi.

Det forutsettes at rørene isoleres med Universalrørskål eller Rørskål 800.

Frostsikring

Rør med stillestående medier, f. eks. vann eller asfalt, som er plassert utendørs eller i rom hvor temperaturen er lavere enn mediets frysepunkt, risikerer å fryse. Isolering av røret kan utsette, men ikke helt forhindre tilfrysingen. Nedenfor kan du se hvor mange timer en korrekt utført isolering kan holde vannrør frostfrie.

Frostisolering – isolasjonstykkelser i mm

 

Rør-dia20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm80 mm100 mm
27 mm3445566
48 mm894012131517
76 mm15192225283337
108 mm24303642475663
219 mm557389105119--
420 mm113------

Tabellverdiene angir det antall timer som røret er sikret mot frostsprengning ved en starttemperatur på 0 °C og en omgivelsestemperatur på -12 °C samt en tilfrysningsprosent på 25. Beregningene er utført under forutsetning av at rørene er isolert med ROCKWOOL Rørskål.

Install guide, how to guide, work instruction

Produkter

Kondensisolering for kalde rør

Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
Alu. lerretstape 365, 48 mm
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, VVS

Alu. lerretstape 365, 48 mm

Se produkter
Alu-tape T-301 for rørskål
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, VVS

Alu-tape T-301 for rørskål

Se produkter
Alu-tape T-301 for lamellmatte
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, VVS

Alu-tape T-301 for lamellmatte

Se produkter
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, VVS

Armert alufolie

Se produkter
Bindetrådpinne
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, VVS

Bindetrådpinne

Se produkter
Rørskål 800 m/tape
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, CE, Certificates, Brannklasse A2, VVS

Rørskål 800 m/tape

Se produkter
Universalrørskål med tape
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, CE, Certificates, Brannklasse A2, VVS

Universalrørskål med tape

Se produkter
Last opp mer
ROCKWOOL isolasjon er laget av stein. Stein brenner ikke og vil bidra til å forsinke spredningen av en brann i bygninger.

Kom i kontakt med teknisk service