Kjeler, beholdere og annet utstyr

Varme beholdere og tanker som er del av byggets varmesystem må også isoleres for å hindre unødvendig energitap. Isolasjonstykkelser dimensjoneres etter NS-EN 12828.

Det isoleres mot energitap og eventuelt mot uønsket temperaturfall.

Isolering mot energitap
Riktig isolasjonstykkelse dimensjoneres etter NS-EN 12828.

Kuldebroer på tanker og beholdere 
Kuldebroer i form av stag, avstandsholder og støtter bør unngås i størst mulig grad. Slike kuldebroer kan medføre uforholdsmessige store ekstra varmetap.

I tabellene på side 14 til 49 (I "Den lille VVS) er det bare tatt hensyn til ekstra varmetap for rør og ikke plane flater (over 400 mm dia). Dette må beregnes i hvert enkelt tilfelle basert på de aktuelle kuldebroer.

Beholdere

På beholdere med temperaturer under 150 °C kan ROCKWOOL Lamellmatte 541 benyttes både på krumme og plane flater. På plane flater kan også plater benyttes, f. eks. ProRox SL 900.

Isolasjonstykkelser 
Riktig isoleringsklasse finnes i diagrammer på side 9. Korrekt isolasjonstykkelse finnes deretter i tabellene på side 14 til 49  eller beregnes med ROCKTEC.

Produkter

Kjeler, beholdere og annet utstyr

Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
Alu-tape T-301 for lamellmatte
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, VVS

Alu-tape T-301 for lamellmatte

Se produkter
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, VVS

Armert alufolie

Se produkter
Lamellmatte 541
Termisk isolering av varme rør, Rørisolering, VVS isolering, Konstruksjoner, Kondensisolering av kalde rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, CE, Certificates, VVS, Brannklasse A2

Lamellmatte 541

Se produkter

Kom i kontakt med teknisk service