Isolering av kjellervegger

Prinsipper for isolering av kjellervegger og kjellergulv

 • Utvendig benyttes et trykkbrytende og drenerende lag.
 • Minst 1/3 av isolasjonsmengden plasseres på utsiden, for å unngå innvendig kondens på kjellerveggen. Betongvegger bør ha minst 100 mm isolasjon på utsiden. Er det høy fuktbelastning i kjelleren (vaskerom, bad, el. l.) bør det vurderes å legge 2/3 av isolasjonsmengden på utsiden.
 • Det benyttes minst 30 mm ROCKWOOL mellom bindingsverket og kjellerveggen ved innvendig isolering. Dette reduserer risikoen for muggvekst på treverket. Papp eller andre organiske materialer må ikke ha direkte kontakt med betong, pga fare for muggdannelse.
 • Ved innvendig isolering benyttes ikke dampsperre, dersom mer enn halvparten av veggen er under terreng. Det kan alternativt benyttes en vindsperre bak innvendig kledning for å sikre god lufttetthet, spesielt dersom kjellerveggen er av murblokker.

Isolering av kjellervegg av lettklinker

Lettklinkerblokker finnes i ulike tykkelser, og mures opp fra en såleblokk og avsluttes med U-blokk i toppen. Avstand mellom innvendige støttevegger dimensjoneres ut fra blokktykkelse, oppfyllingshøyde og type tilbakefyllingsmasser. Under sålen bør det legges RockFoam XPS-isolasjon og 100 mm drenerende masser. Lettklinkervegger må slemmes eller pusses på begge sider, selv om det skal benyttes innvendig isolasjon. Utvendig kan det også benyttes grunnmursplater av plast med knotter som ekstra fuktsikring.

Utvendig isoleres veggen med ROCKWOOL Drensplate i hel lengde opp til terrengnivå og fastholdes med ROCKWOOL Avslutningslist i toppen. Over bakken kan det brukes trykkfast ROCKWOOL (for eksempel Hardrock Fasadeplate), som fastgjøres med festeplugger og deretter påføres et fasadepussystem utenpå. Alternativt kan det lektes ut og benyttes ROCKWOOL FLEXI A-PLATE og en fuktsikker kledningsplate.

 1. Lettklinkerblokk
 2. ROCKWOOL Drensplate
 3. ROCKWOOL Avslutningslist
 4. ROCKWOOL Lydplate ev. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
 5. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
 6. Grunnmurpapp
 7. XPS (Ekstrudert polystyren)

Innvendig trekkes stenderverket 30 mm fra veggen og isoleres med ROCKWOOL Lydplate eller ROCKWOOL FLEXI A-PLATE på baksiden. I mellom stenderne benyttes ROCKWOOL FLEXI A-PLATE i ønsket tykkelse, og deretter innvendig kledning.

 

U-verdi (W/m2K)

Isolasjonstykkelse ROCKWOOL FLEXI A-PLATE og Drensplate
 Drensplate  50 mm  70 mm  100 mm
 Flexi A-plate t1 + t2    
 30 + 48 mm  0,19  0,17  0,15
 30 + 73 mm   0,17  0,16  0,14
 50 + 48 mm  0,18  0,16  0,14
 50 + 73 mm  0,16  0,15  0,13

t1 er ROCKWOOL Lydplate eller FLEXI A-PLATE mellom murvegg og stenderverket, t2 er FLEXI A-PLATE i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast ROCKWOOL som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus.

Kuldebro
Kuldebroverdien for overgangen mellom lettklinkervegg med såleblokk og betonggulv er 0,06 W/mK.

Gjelder for ROCKWOOL Drensplate i tykkelser 50-100 mm og ROCKWOOL FLEXI A-PLATE 50+73 mm eller 50+48 mm innvendig på mur.

Isolering av kjellervegg av betong

Kjelleryttervegger av betong støpes i tykkelse 150 mm eller mer, avhengig av armeringsmengde, avstand mellom innvendige støttevegger, oppfyllingshøyde og tilbakefyllingsmasser. Det finnes også ulike murblokker av betong som mures opp.

Kjellerveggen fundamenteres på en såle med bredde tilpasset grunnforholdene. Ved fundamentering på fjell eller svært gode grunnforhold kan sålen utelates. Under kjellervegg legges XPS (Ekstrudert polystyren) og 100 mm drenerende masser.

Støpereir, hull etter bindere etc. tettes igjen utvendig, og det kan også benyttes grunnmursplater av plast med knotter som ekstra fuktsikring. Murte vegger må pusses eller slemmes på begge sider, selv om det benyttes innvendig isolasjon.

 1. Betongvegg
 2. ROCKWOOL Drensplate
 3. ROCKWOOL Avslutningslist
 4. ROCKWOOL Lydplate ev. FLEXI A-PLATE
 5. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
 6. Grunnmurpapp
 7. XPS (Ekstrudert polystyren)

Utvendig isoleres veggen med ROCKWOOL Drensplate i hel lengde opp til terrengnivå og fastholdes med ROCKWOOL Avslutningslist i toppen. Over bakken kan det brukes trykkfast ROCKWOOL (for eksempel Fasadeplate), som fastgjøres med festeplugger og deretter påføres et fasadepussystem utenpå.

Alternativt kan det lektes ut og benyttes ROCKWOOL Flexi A-plate og en fuktsikker kledningsplate. Innvendig trekkes stenderverket fra veggen og isoleres med ROCKWOOL Flexi A-plate eller Murplate på baksiden. I mellom stenderne benyttes ROCKWOOL Flexi A-plate i ønsket tykkelse, og deretter innvendig kledning.

 

U-verdi (W/m2K)

Isolasjonstykkelse ROCKWOOL FLEXI A-PLATE og Drensplate
 Drensplate  50 mm  70 mm  100 mm
 Flexi A-plate t1 + t2    
50 + 48 mm 0,21  0,19  0,16
 50 + 73 mm 0,18  0,17  0,15
 50 + 98 mm 0,17 0,15  0,14
  70 + 48 mm 0,18 0,17  0,15
 70 + 73 mm 0,17 0,15  0,14

t1 er ROCKWOOL FLEXI A-PLATE mellom murvegg og stenderverket, t2 i stenderverket. Kjellervegg isolert helt opp utvendig. Over terreng trykkfast ROCKWOOL som er pusset. 2,0 m jordfylling med sand/grus.

OBS! Min 1/3 av isolasjonen bør plasseres på utsiden av veggen for å unngå kondens og fuktskader. Kombinasjoner merket med rødt bør derfor unngås.

Kuldebro

Kuldebroverdien for overgangen mellom betongvegg og -gulv er 0,05 W/mK.

Gjelder for ROCKWOOL Drensplate i tykkelser 50-100 mm og ROCKWOOL FLEXI A-PLATE 50+73 mm eller 50+48 mm innvendig på mur. Betongvegg tykkelse 150 mm.

Produkter

Isolering av kjellervegger

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
ROCKTETT Tape
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Byggisolasjon

ROCKTETT Tape

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
ROCKTETT Dampsperre
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Byggisolasjon

ROCKTETT Dampsperre

Se produkter
Skjærebord
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon

Skjærebord

Se produkter
FLEXI A-PLATE
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Byggisolasjon, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Lette etasjeskillere, Etasjeskillere, Tunge etasjeskillere, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 37

FLEXI A-PLATE

Se produkter
Stålstenderplate
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegger, Vegg, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 37, Byggisolasjon

Stålstenderplate

Se produkter
Markplate
Åstak og torvtak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, Kjellervegger, Vegg, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, CE, Certificates, Keymark, Lambda 37, Byggisolasjon, Brannklasse A2

Markplate

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service