Uorganisk ventilert fasadesystem

REDAir MULTI

REDAir MULTI er et helt uorganisk ventilert fasadesystem som gir et uavbrutt isolerende sjikt på utsiden av den bærende konstruksjonen. 

Systemet har mange fordeler enten du er entreprenør, byggherre eller arkitekt. REDAir MULTI sparer tid både i prosjekteringsfasen og under montering og kan brukes til de aller fleste typer fasadekledninger og bygninger. 

Ved rehabiliteringsprosjekter gir REDAir MULTI mulighet til å rette opp skjevheter og ujevnheter, noe som gjør det enklere å få en ny rett og fin fasade.

REDAir MULTI kan brukes til de fleste bygningstyper enten det er til nybygg eller rehabilitering. Det er heller ikke noen begrensninger i forhold til byggets høyde.

Fordeler ved REDAir MULTI:

  • Kan anvendes til både nybygg og renovering
  • Passer til de fleste bygningstyper
  • Passer til de fleste typer bærende konstruksjoner
  • Ingen høydebegrensning
  • Enkel tilpasning sikrer stor designfrihet
  • Velg fritt mellom stort sett alle typer fasadekledninger opp til 50 kg/m2
  • Oppfyller alle byggeforskriftenes krav til brann, lyd og varmeisolering

REDAir MULTI systemfordeler

For entreprenører, byggherre og arkitekter:
Fordelene er mange – og de er lett å få øye på for alle involverte parter

For entreprenører:
For den utførende er det viktig å kunne konkurrere på pris og tid på entreprisen. Her gir REDAir MULTI klare fordeler med en dokumentert kostnadseffektiv monteringstid. Dette bidrar til å øke inntjeningen, samt minimere risikoen for feil og mangler i konstruksjonen.
Den enkle monteringen muliggjør en mer rasjonell og enkel arbeidsflyt som kan bidra til å sikre en akkordmessig fordel. Systemet er enkelt å bruke, og man trenger ikke en spesialist til monteringen.

For byggeier og bruker
For byggherren og boligeier gir REDAir MULTI en optimal klimaskjerm som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav til energivennlige bygg, samtidig som det gir optimal brannsikkerhet. For beboere og brukere av bygningen vil dette resultere i et mer behagelig inneklima.
I energirehabiliteringsprosjekter hvor beboerne er involvert, kan enkeltheten i REDAir MULTI bidra til å forenkle beslutninger om igangsettelse. På grunn av den korte monteringstiden for REDAir MULTI slipper man å bekymre seg for en komplisert og langvarig byggeperiode som er til sjenanse og ulempe for beboerne.
Systemet gir økonomiske fordeler i form av å sikre en kortere byggetid enn med tradisjonelle systemer. I tillegg er det ikke nødvendig å fraflytte bygget i byggeperioden, ettersom systemet håndteres fra utsiden.

For arkitekten
For arkitekten gir REDAir MULTI frihet til å utforme det arkitektoniske uttrykk på bygningens fasade uten først å måtte tenke på underliggende strukturer, og uten å måtte kompromisse med brannsikkerhet, energi-og vedlikeholdskrav i byggets levetid. Systemet er gjennomtenkt, lett å tilpasse alle typer bygninger, og krever ikke spesielle og komplekse detaljløsninger. Detaljer og beskrivelser er tilgjengelige for at du som arkitekt lett kan innlemme løsningene i ditt anbudsmateriell.

REDAir MULTI er en del av REDAir ventilerte fasadeløsning  les mere her.

Campaign video, instruction, guide

REDAir MULTI produktfordeler

Kvalitet
REDAir MULTI gir en bestandig klimaskjerm som møter fremtidens energikrav med lang holdbarhet og minimalt vedlikehold. Når du arbeider med ROCKWOOL løsninger, arbeider du alltid med materialer av høy kvalitet. Produktene oppfyller kravene i de norkse byggeforskriftene og bevarer, når de installeres korrekt, alle sine kvalitetsegenskaper gjennom hele byggets levetid.

Brannsikkerhet
ROCKWOOL steinullprodukter benyttet i fasader reduserer risikoen for spredning av brann mellom etasjene og til taket. Steinull fungerer som en brannvegg, og bidrar dermed til at personer i bygget får tid til å redde seg ut i tilfelle brann, og brannmannskapenes arbeid lettes. Steinull avgir en meget begrenset røykutvikling.

Akustisk komfort
Den spesielle strukturen i ROCKWOOL steinull bidrar til å dempe lyden utenfra og mellom rom, slik at brukerne beskyttes mot støy fra omgivelsene. Dette bidrar til et mer behagelig innemiljø.

Miljøprofil
Oppskriften på steinull er veldig lik sammensetningen av jordskorpen. Steinull kan gjenbrukes, og dette bidrar til å spare på klodens ressurser. ROCKWOOL isolasjon er et av få industriprodukter som sparer mer energi i bruk enn det som kreves til produksjon, transport og avhending. Et ROCKWOOL isolasjonsprodukt sparer mer enn hundre ganger den energi og det CO2-utslipp som går med til dets produksjon, transport, bruk og avhending.

Holdbarhet
ROCKWOOL isolasjon er fremstilt av stein som er et uorganisk materiale. Det skjer derfor ingen nedbrytning i form av svinn eller lignende. ROCKWOOL steinull bevarer sin opprinnelige isolasjonsevne i hele konstruksjonens levetid.

Fuktavvisende
ROCKWOOL steinull er fuktavvisende. Hvis isolasjonen utsettes for regn, blir den kun våt på i de ytterste få millimeterne, og fukten forsvinner raskt når det slutter å regne. ROCKWOOL steinull er også diffusjonsåpen, så vanndamp kan passere gjennom steinullen – uten at det dannes kondens.

 

Fordeler ved rehabilitering

REDAir MULTI-systemet ble utviklet på bakgrunn av ønsker om en uorganisk isolasjonsløsning for ventilerte fasader. Det som ble etterspurt utenfor det isolerende sjiktet, var en stållekt samt en mulighet for å justere eventuelle ujevnheter i fasaden. Gamle, ujevne vegger forårsaker store problemer ved rehabilitering og både forlenger og fordyrer prosessen.

REDAir MULTI tilbyr en komplett løsning med mulighet for å justere ujevnheter i fasaden opp mot 20 mm og hvor du fritt kan velge flere ulike fasadematerialer hvis du ønsker det. Kombinert med REDAir LINK kan man dessuten rehabilitere bygningen utvendig uten at beboerne trenger å flytte ut. Det gir store økonomiske fordeler.  

Fordeler ved nybygg

Når det gjelder nybygg er det viktig å forholde seg til de skjerpede kravene for bygningers energiforbruk. Skal bygget oppfylle minstekravet eller kan det lønne seg å sikre seg for fremtidens krav ved å investere litt mer? Med REDAir MULTI er merkostnaden ved å øke isolasjonstykkelsen minimal.

En utvendig fasadeisolering med REDAir MULTI gir nybygg en effektiv isolering av ytterveggen. Konstruksjonen er uorganisk, gir minimale kuldebroer og bidrar til å oppfylle kravene til lav-, passiv-, null-, og pluss energibygg. Dermed får man et fremtidssikret bygg, som fungerer optimalt år etter år.

Med REDAir MULTI kan det derfor lønne seg å øke fasadeisolasjonen ut over hva som er dagens standard. Det koster kun få % mer – og merkostnaden tjenes fort inn på energibesparelser. I tillegg er tendensen nå at energieffektive bygg har en høyere markedsverdi.

 

Systemteori

REDAir MULTI er et 100 % uorganisk ventilert fasadesystem som består av ROCKWOOL steinullplater, galvaniserte stålprofiler, pulverlakkerte aluminiumsbeslag og T-profiler i aluminium.

Systemet inneholder en egenutviklet stållekt med innebygde friksjonstagger samt beslag og T-profil i aluminium for å muliggjøre oppretting av fasaden.

Ved montering trykkes stållekten inn i isolasjonsplaten slik at de innebygde friksjonstaggene gir en midlertidig innfesting inntil lekten blir endelig fastgjort med de medfølgende skruene.  Dette gir en rask og effektiv montering.

REDAir MULTI kan anvendes til både nybygg og renovering. Ved renovering gir systemet mulighet til å rette opp skjevheter og ujevnheter på opptil 20 mm slik at fasaden igjen kan fremstå som ny og rett.

REDAir MULTI leveres komplett med isolasjon, lekter, beslag og skruer. Valgfri fasadekledning monteres iht. Fasadeleverandørens anvisninger.

Kontakt AS ROCKWOOL for mer informasjon.

Installation Guide

Monteringsveiledning

REDAir MULTI systemdetaljer

Produkter

REDAir MULTI

Last opp mer

Brosjyrer, dokumentasjon og monteringsveiledninger

documents

 

 

0 selected files

icon
REDAir MULTI (PDF)
REDAir MULTI (PDF)
icon
REDAir
REDAir

–tre unike systemer til fasadeisolering som gir deg mer tid

icon
REDAir Monteringsveiledning
REDAir Monteringsveiledning

Monteringsveiledning for REDAir LINK, REDAir FLEX og REDAir MULTI.

Kom i kontakt med teknisk service