REDAir LINK System

REDAir LINK - Montering av vinduer i ventilerte fasader. For entreprenøren, byggeieren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette å få øye på.

Om REDAir LINK systemet

REDAir LINK er et innovativt og gjennomtenkt monteringssystem for valgfri plassering av vinduer i forbindelse med en utvendig fasadeisolering. REDAir LINK er et nyutviklet, enkelt og energieffektivt system som oppfyller alle krav til fremtidens fasadeløsninger.

Fordeler med REDAir LINK

  • Rask montering.
  • Kraftige materialer med lang levetid.
  • Energireduserende.
  • Leveres som et samlet monteringssett.
  • Testet av SINTEF Byggforsk.
  • Monteres utvendig uten å forstyrre beboerne.
  • Kan monteres fortløpende i takt med arbeidsflyten på byggeplassen.

Hvordan virker REDAir LINK
REDAir LINK er et selvstendig element, som via en uorganisk steinullplate og enkle skjøte- og festebeslag gir mulighet for installering av vinduer og dører i fasadeåpninger.

Hvor kan REDAir LINK benyttes
REDAir LINK kan benyttes ved de fleste typer nybygg samt ved rehabilitering. REDAir LINK kan benyttes til bærende konstruksjoner av tre, betong, tegl/murstein eller lettbetong og kan dessuten benyttes på bygninger opp til 30 meters høyde. Ved bruk på høyere bygninger kontakt  AS ROCKWOOL.

Product illustrations

Illustrasjon av hvordan REDAir LINK produkter blir brukt

Fordeler med REDAir LINK

Den enkle monteringen muliggjør en mer rasjonell og enkel arbeidsflyt som kan bidra til å sikre en akkordmessig fordel. Systemet er lett å bruke, og man trenger ikke spesialutdannelse eller spesialverktøy til monteringen, det er i prinsippet nok med en håndsag og en skrutrekker.

For arkitekten gir REDAir LINK frihet til å utforme det arkitektoniske uttrykk på bygningens fasade uten først å måtte tenke på underliggende strukturer, da REDAir LINK vinduskassen er skjult bak ytterkledningen. Med REDAir LINK unngår man å gå på akkord med brannsikkerhet, energi- og vedlikeholdskrav i byggets levetid.

For byggherre og boligeier er REDAir LINK en optimal monteringsløsning for vinduer og dører som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav til energivennlige bygg, samtidig som det gir optimal brannsikkerhet med B, s1 d0-materiale.

Fordeler for alle med REDAir LINK

For entreprenøren, byggeieren og arkitekten: Fordelene er mange – og de er lette å få øye på.

For entreprenøren

For den som utfører arbeidet er det viktig å kunne konkurrere både på pris og tid på kontrakten. REDAir LINK gir klare fordeler med en dokumentert kostnadseffektiv monteringstid som bidrar til å øke inntjeningen og redusere risikoen for feil og mangler i konstruksjonen til et minimum.

Den enkle monteringen muliggjør en mer rasjonell og enkel arbeidsflyt som kan bidra til å sikre en akkordmessig fordel. Systemet er lett å bruke, og man trenger ikke spesialutdannelse eller spesialverktøy til monteringen, det er i prinsippet nok med en håndsag og en skrutrekker.

 

For arkitekten

For arkitekten gir REDAir LINK frihet til å utforme det arkitektoniske uttrykk på bygningens fasade uten først å måtte tenke på underliggende strukturer, da REDAir LINK vinduskassen er skjult bak ytterkledningen. Med REDAir LINK unngår man å gå på akkord med brannsikkerhet, energi- og vedlikeholdskrav i byggets levetid.

Systemet er gjennomtenkt, lett å tilpasse alle typer bygninger og krever ikke spesielle og komplekse detaljløsninger. Detaljer og beskrivelser er tilgjengelige for at du som arkitekt lett skal kunne innlemme løsningene i ditt anbudsmateriell.

REDAir LINK er spesielt utviklet for å brukes sammen med vårt ventilerte fasadesystem; REDAir FLEX.

Les om REDAir FLEX her.

For byggeier og bruker

For byggherre og boligeier er REDAir LINK en optimal monteringsløsning for vinduer og dører som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav til energivennlige bygg, samtidig som det gir optimal brannsikkerhet med B, s1 d0-materiale.

For beboere og brukere av bygget vil dette resultere i et mer behagelig inneklima, ettersom kuldebroene i vindusmontasjen elimineres.

I energirehabiliteringsprosjekter hvor beboerne er involvert, kan enkelheten i REDAir LINK bidra til å forenkle beslutninger om igangsettelse. På grunn av den korte monteringstiden for REDAir LINK slipper man å bekymre seg for en komplisert og langvarig byggeperiode som er til ulempe for beboerne.

Systemet gir økonomiske fordeler i form av å sikre en kortere byggeperiode enn med tradisjonelle systemer. Det er heller ikke nødvendig å fraflytte bygget i byggeperioden, da systemet håndteres utenfra.

Install guide, how to guide, work instruction

Video: REDAir LINK Monteringsveiledning

Download REDAir Monteringsveiledning

Download

Produktfordeler

Norden har en stolt tradisjon for bygninger som forener funksjonalitet, energieffektivitet og estetikk.

Kvalitet

REDAir LINK gir en bestandig klimaskjerm som kan møte fremtidens energikrav, og som har lang holdbarhet med minimalt vedlikehold. Når du arbeider med ROCKWOOL løsninger arbeider du alltid med materialer av høy kvalitet. Produktene oppfyller kravene i de norske bygningeforskrifter og bevarer sin egenskaper når de installeres korrekt.

Design som kan verdsettes i dag og mange år framover

En estetisk løsning med et holdbart design er målet for de fleste arkitekter og byggherrer. Vi investerer mange ressurser i våre bygg. Derfor er det viktig at bygget, med et minimum av vedlikehold, bevarer sin verdi, funksjonalitet og sitt uttryk i mange årtier fremover. Det er både ressurseffektivt og totaløkonomisk fornuftig.

Rehabilitering og nybygg

REDAir LINK er den ideelle løsning både til rehabilitering og nybygg. Mange valgmuligheter for materialer og farger gir deg frihet til å designe en energieffektiv og estetisk fasade til alt fra småhus til boligkomplekser og store næringsbygg.

Når miljø gjør en forskjell

Isolering med ROCKWOOL produkter sparer CO2 og energi og kan brukes i bygg som skal oppfylle kravene til Nordisk miljømerke.

Akustisk komfort

ROCKWOOL steinull har fremragende lydisolerende og lydabsorberende egenskaper, og reduserer vibrationer. Den beskytter bygningens brukere mot både trafikkstøy og støy fra andre kilder.

Diffusjonsåpen konstruksjon

REDAir LINK er diffusjonsåpen så fukten vandrer uhindret gjennom konstruksjonen. Dette bidrar til å unngå muggdannelse og beskytter fasadekonstruktionen og andre bygningsdeler mot fuktskader.

Nybygg - Nybygg krever nytenking

Ved oppføring av nybygg er det viktig å forholde seg til de skjerpede kravene om bygningers energiforbruk. Skal bygningen oppfylle minstekravet, eller kan det lønne seg å sikre seg for fremtidens krav ved å investere litt mer?

En utvendig fasadeisolasjon i kombinasjon med REDAir LINK gir nybygg effektiv isolering av ytterveggen: REDAir LINK gir minimale kuldebroer, og bidrar til å oppfylle kravene til lav-, passiv- og nesten nullenergibygg. Dermed får man et fremtidssikret bygg som yter optimalt år etter år.

Når REDAir LINK benyttes sammen med vårt utvendige fasadeisolasjonssystem REDAIR FLEX kan det derfor fra starten lønne seg å øke fasadeisolasjonen opp til standarden for lavenergibygg . Det koster bare noen få prosent mer – og merkostnadene kan raskt tjenes inn på energibesparelser. I tillegg er tendensen nå at energieffektive bygg har en høyere markedsverdi.

Rehabilitering - Gjennomført energiforbedring

Når et bygg rehabiliteres skal det som et minimum oppfylle energiforskriftene i Teknisk forskrift. Ved fasaderehabilitering er det derfor innlysende at man etterisolerer og på den måten sikrer en fremtidig isolasjonsstandard.

Ved å bruke REDAir LINK i kombinasjon med vårt utvendige fasadeisolasjonssystem REDAir FLEX er det mulig å optimere inneklimaet og øke brannsikkerheten samtidig som bygningen blir oppdatert både energimessig og estetisk.

REDAir FLEX isolerer og beskytter bygningen optimalt ved at isolasjonen monteres utvendig på fasaden. Dette skaper en varmere, tørrere og byggeteknisk optimal løsning som beskytter eksisterende fasade og reduserer risikoen for evt. fukt- og muggproblemer til et minimum. Løsningen er i tillegg både rask og enkel, og beboerne/brukerne kan bli boende i bygningen mens den rehabiliteres.

Fra et estetisk perspektiv gir REDAir FLEX mulighet til å gi fasaden et helt nytt liv, da konstruksjonen kan danne bakgrunn for en rekke designmuligheter.

Eksempler på Rehabilitering med REDAir LINK

Eksempel 1 - Kontorbygg

Produktfakta:
Kontorbygg fra 1972
Kontorbygg, yttervegg - betongsandwichelement
50 mm betong, 50 mm isolasjon, 150 mm betong.
Yttervegg isoleres med 350 mm REDAir FLEX
U-verdi før0,63 W/m2K
U-verdi etter0,09 W/m2K
Totalt areal (yttervegg)1500 m2
Besparelse i kWh*38,88 pr m2/år

*) Antall graddøgn = 3000 - 59642

Eksempel 2 - Enebolig

Produktfakta:
Enebolig, yttervegg i tre
Ytterveggen etterisoleres med 350 mm REDAir FLEX.


U-verdi før0,32 W/m2K
U-verdi etter0,09 W/m2K
Totalt areal (yttervegg  fratrukket vinduer og dører)95 m2
Besparelse i kWh*16,56 pr m2/år

*) Antall graddøgn = 3000 - 1573

Finn nærmeste forhandler

search

Showing
Offices & Factories near you

Kom i kontakt med teknisk service