Isolering av takstoler med kaldt loft

Tak med kalde luftede loftsrom er en mye benyttet konstruksjon som man har gode erfaringer med, spesielt for småhus. Ulempene med en slik løsning kan være brannsikkerheten og inndrev av snø i værutsatte områder. Kalde loft krever at loftsrommet ikke tilføres inneluft som kan forårsake kondens i takflaten, eller at varm luft smelter snø på taket som siden fryser til is ved takfoten.

Kondens og/eller isdannelser ved takfot kan skyldes utettheter i dampsperren og utettheter ved loftsluker og gjennomføringer. Ventilasjonsanlegg bør også unngås på kalde loft da de kan avgi varme. På loft som brukes som lagringsplass eller har tekniske installasjoner, må isolasjonen beskyttes mot sammentrykning. En gangbane kan bygges opp i midtfeltet over isolasjonen.

Dampsperre av 0,15 mm PE-folie skal strekkes kontinuerlig fra vegg til vegg og klemmes der de skjøtes på undergurten. Dersom det skal være skjult elektrisk anlegg bør det fôres ned under dampsperren, med minimum 30 mm tykke lekter, eventuelt 50 mm slik at det også kan legges isolasjon i nedforingen.

  1. ROCKWOOL Takstolplate
  2. Undergurt
  3. Dampsperre
  4. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
  5. El-boks 6. Himling

  1. Luftespalte
  2. ROCKWOOL Rafteplate
  3. ROCKWOOL Takstolplate
  4. Dampsperre og himling
 

Isoleringsmetode

Til isolering av kalde luftede loftsrom, benyttes ROCKWOOL Takstolplate. Platen har et utfrest spor på langsiden tilpasset undergurtens bredde og høyde. Dette gjør at isolasjonen bryter kuldebroen over undergurten. Takstolplaten leveres i tykkelser opp til 300 mm. Alternativt kan det legges to lag med FLEXI A-PLATE med forskutte skjøter.

Ut mot raft benyttes ROCKWOOL Rafteplate. Dette er et skråskåret produkt belagt med en rivesterk vindtett folie. Folien har overlapper for å klemme med sløyfer mot vindsperren på veggen og for dekke over skjøten til neste isolasjonsplate på loftet.

Som alternativ isoleringsmåte kan det blåses inn ROCKWOOL Blåseull på loftet. Dette utføres av autoriserte blåseentreprenører. Benyttes det vindavleder ute ved raft skal denne føres oppover langs skråtaket til den er minst 100mm over isolasjonen.

U-verdi (W/m2K) - Takstoler med kaldt loft

Takstolplate
Tykkelse
mm
Undergurt
mm
U-verdi (W/m2K)
200 48 x 98
48 x 148
0,19
0,20
225 48 x 98
48 x 148
0,17
0,18
250 48 x 98
48 x 148
0,15
0,16
275 48 x 98
48 x 148
0,14
0,15
300 48 x 98
48 x 148
0,13
0,14
325 48 x 98
48 x 148
0,12
0,13
350 48 x 98
48 x 148
0,11
0,12
375 48 x 98
48 x 148
0,11
0,11
400 48 x 98
48 x 148
0,10
0,11

Etterisolering av loftsbjelkelag (Isolering av kaldt loft)

Ved etterisolering av kaldt loft er det viktig at loftsrommet er godt ventilert. Det skal være en luftespalte på min. 50 mm ved raftet.

Isolasjonen må beskyttes mot luftinntregninger ved å montere en vindsperre eller spesielle kartongplater ute ved raftet.

Disse skal føres i en høyde på ca 200 mm over isolasjonen før den avsluttes. Isolasjonen bør legges ut i to lag med forskutte skjøter i en totaltykkelse på 300-400 mm.

Pass også på å sjekke loftsluken og alle gjennomføringer som kanaler og rør, og tett luftlekkasjer rundt disse.

Dersom det skal trekkes nytt skjult elektrisk anlegg i taket, bør dette gjøres under dampsperren for å unngå perforering i den.

Under dampsperren lektes det ned med 48 x 48 mm lekter som det isoleres i mellom, før ny kledning festes.

 

U-verdi (W/m2K)

Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
98 mm 198 mm 300 mm 400 mm
0,33 0,19 0,13 0,10

Produkter

Isolering av takstoler med kaldt loft

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
ROCKTETT Tape
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Byggisolasjon

ROCKTETT Tape

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
ROCKTETT  Dampsperre
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Byggisolasjon

ROCKTETT Dampsperre

Se produkter
Skjærebord
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon

Skjærebord

Se produkter
FLEXI A-PLATE
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Byggisolasjon, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Lette etasjeskillere, Etasjeskillere, Tunge etasjeskillere, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 37

FLEXI A-PLATE

Se produkter
FLEXI A-PLATE m/papir
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Gulv, CE, Certificates, Keymark, Lambda 37, Byggisolasjon

FLEXI A-PLATE m/papir

Se produkter
FlexEkstrem 33
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg av mur og betong, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Gulv, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 33, Byggisolasjon

FlexEkstrem 33

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service