Isolering av åstak og torvtak

Åstak forbindes gjerne med bærende takåser i rundtømmer. Det kan for eksempel også være åser av heltre som er understøttet av taksperrer av limtre eller takstoler. I åstakkonstruksjoner med isolasjon mellom takåsene er det vanskelig å få til klemte skjøter på vindsperren i takfallets retning.

Det vil også være mye arbeid å få til klemte skjøter på dampsperren der åsene har en understøttende konstruksjon. Over vindsperren monteres lekter 48x48 mm for å oppnå lufting, samt undertak og taktekking som vist under kapittelet for sperretak.

U-verdier for åstak, se tabell for sperretak 1.1

Tradisjonelle åstak med rundtømmer og torvtak kan løses på to måter, enten med lufting under torvtaket eller som kompakt torvtak.

 1. Vindsperre
 2. ROCKTORV isolasjonsplate
 3. Åser
 4. Sperrer
 5. Dampsperre og himling

Torvtak på luftet skråtak

Ulike løsninger for lufting

Denne tradisjonelle metoden krever god lufting, enten mot gavl ved hjelp av krysslufting (figur A33), eller ved lufting bare i takfallets retning med rom for lufting under mønet og ventiler mot gavl (figur A34). En tredje løsning er å lufte i takfallets retning og montere luftelyrer på taket (figur A35).

 Lufting mot gavl ved hjelp av krysslufting

 

Fig. A33

Lufting ved hjelp av ventiler i gavl

 

Fig. A34

Lufting ved hjelp av luftelyrer på taket

 

Fig. A35

Oppbygging av takkonstruksjon

For luftede tak legges først himling over takåsene og 0,2 mm plastfolie. Taksperrer legges med senteravstand 600 mm og isoleres med ROCKWOOL Flexi A-plate helt opp. Over isolasjonen legges en vindsperre eller aller helst et diffusjonsåpent undertak. Lufting utføres som en av de tidligere viste løsningene med lekter bare nedover i takfallet eller krysslekting.

OBS! Varm fuktig luft kan i en kort periode om våren kondensere i luftesjiktet mot den kalde taktroen på grunn av at torven som ligger over er frosset. Det er derfor viktig at det velges en vindsperre eller et undertak som tåler kondensert vann i en periode. Samtidig er det viktig at luftingen er utført korrekt for å unngå mugg og råteskader. Dersom det legges en 50 mm ROCKWOOL Markplate under torven vil dette problemet reduseres.

 1. 150 mm torv
 2. 50 mm ROCKWOOL Markplate
 3. Tettesjikt og taktro
 4. Krysslufting
 5. Vindsperre/dampåpent undertak
 6. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE og sperrer
 7.  Dampsperre og himling

Over luftesjiktet benyttes taktro av min. 18 mm rupanel som spikres eller aller helst skrus til lektene. Festemiddelet bør forsenkes i taktroen. Som tettesjikt kan det benyttes asfalt takbelegg og knotteplast, eller takfolie som sveises sammen i skjøtene. Over dette legges 50 mm ROCKWOOL Markplate og 150 mm torv.

Torvtak som kompakttak

En takløsning med lange tradisjoner

Torvtak fra gammelt av var i prinsippet en kompaktløsning, men kan også kalles en omvendt takløsning. Dette var enkelt bygget opp med bærende taktro, never som tettesjikt og torv som det isolerende og tyngende sjiktet.

Løsningen var enkel. Lufting i slike løsninger er unødvendig fordi det ikke finnes organiske materialer av tre, papp og lignende over tettesjiktet som ellers ville ha råtnet.

ROCKWOOL kompakte torvtakløsning er en videreføring av gammel byggetradisjon, men den er tilpasset dagens forskrifter og krav til komfort.

ROCKWOOL Torvtak bygger på gamle og tradisjonsrike prinsipper.

Prinsipiell oppbygging av kompakte isolerte torvtak

Kompakte torvtak med ROCKTORV isolasjonsplate bygges opp med bærende taktro av f. eks gulvbord som skrus/spikres fast til takåsene. For bygg med vegger av bindingsverk kan taktroen gå ut og danne takutstikk. For laftede bygg som setter seg bør det brukes tradisjonell løsning med raftsperrer og takbord som går langsmed yttervegg på utstikket. Tettesjiktet kan være av asfalt takbelegg og knotteplast, eller helsveiset takfolie.

I takflaten brukes ROCKTORV isolasjonsplate i ett eller to lag. Mot torvstokk og vindskier benyttes en noe mindre tykkelse slik at taket blir litt avrundet. Noe av isolasjonen (maks 1/4) kan også legges under tettesjiktet. Dette krever imidlertid at det benyttes takfolie som tettesjikt.

Torvstokken bør være av impregnert virke og festes med ROCKWOOL Torvkrok som har riktig størrelse i forhold til torvstokken.

 

U-verdi (W/m2 K) for kompakt torvtak med ROCKTORV isolasjonsplate

Tykkelse mm
ROCKWOOL MARKPLATE
Tykkelser med ROCKTORV isolasjonsplate
150mm200 mm
(100+100)
250 mm
(100+150)
280 mm
(100+180)
0 mm0,230,180,150,13
50 mm0,180,150,120,11

U-verdiene er beregnet med varmemotstanden fra torvlaget, men uten snø. Snø vil i kompakte torvtak gi et gunstig bidrag til varmemotstanden, men kan ikke benyttes som en faktor i forhold til forskriftskravet. 
* ROCKWOOL MARKPLATE benyttet under tettesjikt i en duoløsning.

Detaljer

Rafteløsning med bordtak som danner takutstikk

Figuren viser avslutningen over en bindingsverksvegg. Det er viktig å tette ved hjelp av dampsperre og tettelister samt å isolere overgangen for å unngå luftlekkasjer og varmetap. Takfolien kan sveises sammen ovenfor torvkroken. Ved bruk av takbelegg og knotteplast legges takbelegget først, deretter torvkrok og knotteplasten over torvkroken. Bak torvstokken er det viktig å legge et drenerende materiale slik at vannet lett slipper ut.

 1. ROCKTORV isolasjonsplate
 2. Tettesjikt
 3. Taktro
 4. Drenering
 5. 48x198 mm torvstokk
 6. ROCKWOOL Torvkrok
 7. Evt. pyntenever
 8. Tettelister
 9. Dampsperre - tapes med ROCKTETT Tape
 10. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE

Avslutning med raftesperre

For laftede bygninger er det tradisjon å benytte raftesperre som felles ned i raftestokken og nederste takås. Det må tettes rundt raftesperren i raftestokken for å unngå luftlekkasjer her. Laftede bygg vil sette seg og taktroen vil derfor gli nedover. Det bør derfor være en åpning i enden mellom liggende og stående taktro.

Denne åpningen kan fylles med en myk tettelist som lar seg komprimere. Takfolien kan sveises sammen ovenfor torvkroken.Ved bruk av takbelegg og knotteplast legges takbelegget først, deretter torvkrok og knotteplasten over torvkroken. Bak torvstokken er det viktig å legge et drenerende materiale slik at vannet lett slipper ut.

 1. ROCKTORV isolasjonsplate
 2. Tettesjikt
 3. Taktro
 4. Drenering
 5. 48x198 mm torvstokk
 6. ROCKWOOL Torvkrok
 7. Evt. pyntenever
 8. Fuge med elastisk tettemateriale
 9. Raftesperre

Avslutning mot vindski

Ved gavlvegg kan isolasjonstykkelsen trappes ned til min. 100 mm mot vindskiene. For å gi støtte til vindskier bør det bygges opp med lekter og trekantlekter på baksiden av vindskien.

 1. Min. 100 mm ROCKTORV isolasjonsplate
 2. Takbelegg
 3. Trelekt
 4. Trekantlekt
 5. Vindskier
 6. Vannbord

Gjennomføring av pipe

Pipebeslaget festes på taktro og deretter brettes taktekkingen opp på beslaget. Et nytt beslag slisses inn i pipen og skal dekke over og beskytte taktekkingen. Det er viktig at beslagsløsningen utformes slik at den kan ta opp bevegelser, fordi taket vil bevege seg som følge av snølast.

 1. Taktro
 2. Pipe
 3. Pipebeslag
 4. Taktekking
 5. Pipebeslag 2
 6. ROCKTORV isolasjonsplate

Omlegg på mønet

Isolasjonsplatene vil alltid “sette seg” noe og må derfor ikke tilpasses med en loddrett skjøt over mønet, men utføres med omlegg. Platene på den ene siden legges forbi mønet og skjæres mot et 15-20 mm tykt bord.

 1. ROCKTORV isolasjonsplate
 2. Trebord 15-20 mm

Platene på motsatt side legges forbi den første isolasjonsplaten og skråskjæres med tilsvarende overmål.

 

 

 1. ROCKTORV isolasjonsplate

 

Prosjektering

Takkonstruksjonen må i hvert enkelt tilfelle dimensjoneres etter den aktuelle belastningen. Egenlasten til torvtak er beregnet til 2,5 kN/m2 skrå flate.

Byggforskseriens Byggdetaljer 525.814 og 525.824 viser dimensjonering av henholdsvis taksperrer og takåser, inkludert åser av rundtømmer.

Taktro av bord kan dimensjoneres etter tabellen nedenfor. Det forutsettes at bordene spenner kontinuerlig over minst to felt. Takutstikk for taktro av bord uten separat understøttelse kan dimensjoneres som vist i den nederste tabellen.

Dimensjonering av tykkelse på taktro

Maks spennvidde (m) mellom takåsene avhengig av snølast og tykkelse på taktro.

Snølast på mark
kN/m2
Bordtykkelse i mm >
21242834455870
2,01,01,11,31,62,22,83,4
4,00,91,01,21,52,02,63,1
6,00,81,01,11,41,82,42,9
8,00,80,91,11,31,72,32,7
 • Nedbøyningskrav L/200
 • Egenlast beregnet for takvinkel 30°
 • Formfakta for snølast = 0,8
 • Lastfaktor 1,5 for snølast og 1,2 for egenlast

Dimensjonering av utstikkende taktro uten raftesperrer

Maks takutstikk (m) avhengig av snølast og tykkelse på taktro

Snølast på mark
kN/m2
Bordtykkelse i mm
2124283445
2,00,80,91,01,01,0
4,00,30,40,60,81,0
6,0  0,30,50,7
8,0   0,30,4
 • Egenlast beregnet for takvinkel 30°
 • Formfakta for snølast = 0,8
 • Lastfaktor 1,5 for snølast og 1,2 for egenlast

Produkter

Isolering av åstak og torvtak

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
ROCKTETT Tape
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Byggisolasjon

ROCKTETT Tape

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
ROCKTETT Dampsperre
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Byggisolasjon

ROCKTETT Dampsperre

Se produkter
Skjærebord
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon

Skjærebord

Se produkter
FLEXI A-PLATE
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Byggisolasjon, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Lette etasjeskillere, Etasjeskillere, Tunge etasjeskillere, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 37

FLEXI A-PLATE

Se produkter
Torvkrok
Åstak og torvtak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, Byggisolasjon

Torvkrok

Se produkter
Markplate
Åstak og torvtak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, Kjellervegger, Vegg, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, CE, Certificates, Keymark, Lambda 37, Byggisolasjon, Brannklasse A2

Markplate

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service