Funksjonsbeskrivelser - Underlag av betong

Nedenfor finner du funksjonsbeskrivelser for:

 • Underlag av betong - Plan isolasjon.
 • Underlag av betong - Oppbygning av fall.

Funksjonsbeskrivelse NB 1.0 – Nybygg Betong

Bærende underlag av betong/hulldekke med min. fall 1:40 (1,4°) 
U-verdi = 0.13 W/m2K

Bruksområde 
Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av betong/hulldekke, dampsperre, takisolasjon og taktekking.

 

Funksjonsbeskrivelsen benyttes for bygninger med fall min. 1:40 (1,4°) og krav til U-verdi = 0,13 W/m2K. Jfr. endring i forskrift § 8-21 til plan- og bygningsloven 97.

Funksjonsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gjeldende norske byggebestemmelser og sikrer et optimalt resultat i forhold til funksjon og til de benyttede materialers holdbarhet.

Konstruksjonsoppbygging 
Består av betong/hulldekke, eventuell dampsperre samt 80 mm ROCKWOOL® Betongunderlagsplate Energy, 80 mm ROCKWOOL® Betongunderlagsplate Energy og 100 mm HardRock Energy og takbelegg festet mekanisk til dekket.

 

Dampsperre 
På bærende dekker av nystøpt betong eller nylig støpte betongelementer bør det benyttes dampsperre for å unngå dampdiffusjon, mulig kondensering og riming under takbelegget i den kalde årstiden. Det anbefales samtidig å benytte en oppgradert dampsperre ved spesielt fuktig inneklima i underliggende lokaler og rom, der det benyttes hulldekke- eller elementer av betong med skjøter. For å oppnå et lufttett sjikt skal skjøter utføres nøye.

Det henvises generelt til TPF Informerer nr. 7, i forbindelse med dampsperre i tak.

Takisolasjon 
Som første lag over dampsperre legges 80 mm ROCKWOOL Betongunderlagsplate tett sammen. Over legges 80 mm Betongunderlagsplate. Som topplag legges 100 mm HardRock Energy. For å unngå vannansamlinger legges nødvendige motfallskiler eller TF-renneplater samt fallplater bak taklys.

ROCKWOOL® isolasjon for kompakte takløsninger er klassifisert i brannklasse A2 S1 D0, ubrennbar, iht. NS/EN 13162.

Løsningen oppfyller de norske og europeiske krav til samlede systemløsninger for tak gjengitt i ETAG Guideline 006. Krav til punktstyrke er minimum 500 N ved 5 mm deformasjon og til flatelast 60 kPa.

Konstruksjonens vektede lydreduksjonstall, retning inne/ute utgjør minimum RW > 38 desibel. Det vektede lydreduksjonstall retning ute/inne utgjør minimum RW > 36 desibel.

Vannavvisningsevne for produktene oppfyller 0,15 kg/m2 etter NS/EN 13165.

ROCKWOOL takisolasjon leveres på Miljøpall®.

Takbelegg

 • Som tekkingsmaterialer benyttes asfalt takbelegg eller PVC takfolie. Takbelegg skal tilfredsstille kravene til BRoof (BW) [Ta]

Følgende asfalt takbelegg med NTG godkjennelse anbefales:

ICOPAL AS

 • Icopal Topsafe 550 og Base 350 SBS

Isola AS

 • Isola Mestertekk SBS

AS Hesselbergtak

 • Eshaflex Top og Base SBS

Euro-Tak AS

 • Derbigum Totaltekking APP

eller følgende PVC takfolie med NTG godkjennelse:

Protan AS

 • Protan SE

Alkor Draka Nordic A/S

 • Alkorplan 35076 (PVC-P)

Sarnafil Nordic A/S

 • Sarnafil S 328

Innfesting 
Takbelegget festes mekanisk i banens omlegg eller banekant, gjennom isolasjonen til det bærende betongdekket. Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk–seriens Byggdetaljer 544.206, i Prosjektrapport 380 – ”Innfesting av fleksible takbeslag” samt i TPF informerer” nr. 5 rev. 2004. Beregning av vindlast på tak er basert på NS 3491-4 ”Prosjektering av konstruksjoner, dimensjonerende laster. Del 4: Vindlaster” 1. utgave mai 2002.

NTG godkjente festemidler for asfalt takbelegg:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TP 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

NTG godkjente festemidler for PVC takfolier:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TPD 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3 o Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

Anbudstekst – ASFALT TAKBELEGG

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 1.0 med asfalt takbelegg.

Anbudstekst – TAKFOLIE

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 1.0 med tak folie.

Anvisninger og ansvar

Leverandører av anviste produkter i denne funksjonsbeskrivelsen har utarbeidet arbeidsveiledninger eller anvisninger. Ved utarbeidelse av denne funksjonsbeskrivelsen er det forutsatt at disse arbeidsveiledninger eller anvisninger følges, ved utførelse av oppdrag. Alternativt kan det benyttes anvisninger i de forskjellige TPF Informasjonsblader, detaljblader i Byggforskserien eller i NBI Teknisk Godkjenning, forutsatt at slike anvisninger foreligger. Det understrekes at det kan være risiko for, at de anbefalte løsningene ikke vil fungere, dersom de nevnte arbeidsveiledninger eller anvisninger ikke følges i forbindelse med utførelse av de respektive arbeider.

Funksjonsbeskrivelse NB 1.1 – Nybygg Betong

Bærende underlag av betong/hulldekke med min. fall 1:40 (1,4°) 
U-verdi = 0.10 W/m2K

Bruksområde 
Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av betong/hulldekke, dampsperre, takisolasjon og taktekking.

 

Funksjonsbeskrivelsen benyttes for bygninger med fall min. 1:40. Anbefalt U-verdi = 0,10 W/m2K. Denne U-verdi gir mulighet til teknisk bytte for et av bygningens øvrige krav til energitiltak.

Funksjonsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gjeldende norske byggebestemmelser og sikrer et ekstra optimalt resultat i forhold til funksjon og til de benyttede materialers holdbarhet.

Dersom det foretas andre materialvalg i forhold til de anviste, skal det dokumenteres at det eller disse har de samme tekniske spesifikasjoner og oppfyller de samme krav som de anviste, slik at forskriftenes funksjonskrav opprettholdes.

Konstruksjonsoppbygging 
Består av betong/hulldekke eventuell dampsperre, samt 120 mm ROCKWOOL® Betongunderlagsplate Energy, 120 mm ROCKWOOL® Betongunderlagsplate Energy og 100 mm HardRock Energy og takbelegg festet mekanisk til dekket.

 

Dampsperre 
På bærende dekker av nystøpt betong eller nylig støpte betongelementer bør det benyttes dampsperre for å unngå dampdiffusjon, mulig kondensering og riming under takbelegget i den kalde årstiden. Det anbefales samtidig å benytte en oppgradert dampsperre ved spesielt fuktig inneklima i underliggende lokaler og rom, der det benyttes hulldekke- eller elementer av betong med skjøter. For å oppnå et lufttett sjikt skal skjøter utføres nøye.

Det henvises generelt til TPF Informerer nr. 7, i forbindelse med dampsperre i tak.

Takisolasjon 
Som første lag over dampsperre legges 120 mm ROCKWOOL Betongunderlagsplate tett sammen. Over legges 120 mm Betongunderlagsplate. Som topplag legges 100 mm HardRock Energy. For å unngå vannansamlinger legges nødvendige motfallskiler eller TF-renneplater samt fallplater bak taklys.

ROCKWOOL® isolasjon for kompakte takløsninger er klassifisert i brannklasse A2 S1 D0, ubrennbar, iht. NS/EN 13162.

Løsningen oppfyller de norske og europeiske krav til samlede systemløsninger for tak gjengitt i ETAG Guideline 006. Krav til punktstyrke er minimum 500 N ved 5 mm deformasjon og til flatelast 60 kPa.

Konstruksjonens vektede lydreduksjonstall, retning inne/ute utgjør minimum RW > 38 desibel. Det vektede lydreduksjonstall retning ute/inne utgjør minimum RW > 36 desibel.

Vannavvisningsevne for produktene oppfyller 0,15 kg/m2 etter NS/EN 13165.

ROCKWOOL takisolasjon leveres på Miljøpall®.

Takbelegg 
Som tekkingsmaterialer benyttes asfalt takbelegg eller PVC takfolie. 
Takbelegg skal tilfredsstille kravene til BRoof (BW) [Ta]

Følgende asfalt takbelegg med NTG godkjennelse anbefales:

ICOPAL AS

 • Icopal Topsafe 550 og Base 350 SBS

Isola AS

 • Isola Mestertekk SBS

AS Hesselbergtak

 • Eshaflex Top og Base SBS

Euro-Tak AS

 • Derbigum Totaltekking APP

eller følgende PVC takfolie med NTG godkjennelse:

Protan AS

 • Protan SE

Alkor Draka Nordic A/S

 • Alkorplan 35076 (PVC-P)

Sarnafil Nordic A/S

 • Sarnafil S 328

Innfesting 
Takbelegget festes mekanisk i banens omlegg eller banekant, gjennom isolasjonen til det bærende betongdekket. Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk–seriens Byggdetaljer 544.206, i Prosjektrapport 380 – ”Innfesting av fleksible takbeslag” samt i TPF informerer” nr. 5 rev. 2004. Beregning av vindlast på tak er basert på NS 3491-4 ”Prosjektering av konstruksjoner, dimensjonerende laster. Del 4: Vindlaster” 1. utgave mai 2002.

NTG godkjente festemidler for asfalt takbelegg:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TP 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

NTG godkjente festemidler for PVC takfolier:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TPD 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

Anbudstekst – ASFALT TAKBELEGG

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 1.1 med asfalt takbelegg.

Anbudstekst – TAKFOLIE

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 1.1 med tak folie.

Anvisninger og ansvar

Leverandører av anviste produkter i denne funksjonsbeskrivelsen har utarbeidet arbeidsveiledninger eller anvisninger. Ved utarbeidelse av denne funksjonsbeskrivelsen er det forutsatt at disse arbeidsveiledninger eller anvisninger følges, ved utførelse av oppdrag. Alternativt kan det benyttes anvisninger i de forskjellige TPF Informasjonsblader, detaljblader i Byggforskserien eller i NBI Teknisk Godkjenning, forutsatt at slike anvisninger foreligger. Det understrekes at det kan være risiko for, at de anbefalte løsningene ikke vil fungere, dersom de nevnte arbeidsveiledninger eller anvisninger ikke følges i forbindelse med utførelse av de respektive arbeider.

Funksjonsbeskrivelse NB 2.0 – Nybygg Betong

Bærende underlag av betong/hulldekke. Hardrock Takfall 1:40 (1,4°) 
U-verdi = 0.13 W/m2K

Bruksområde 
Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av betong/hulldekke, dampsperre, takisolasjon og taktekking.

 

Funksjonsbeskrivelsen benyttes i bygninger med takkonstruksjoner uten fall i den bærende konstruksjonen og krav til U-verdi = 0,13 W/m2K. Jfr. endring i forskrift § 8-21 til plan- og bygningsloven 97.

Funksjonsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gjeldende norske byggebestemmelser og sikrer et optimalt resultat i forhold til funksjon og til de benyttede materialers holdbarhet.

Dersom det foretas andre materialvalg i forhold til de anviste, skal det dokumenteres at det eller disse har de samme tekniske spesifikasjoner og oppfyller de samme krav som de anviste, slik at forskriftenes funksjonskrav opprettholdes.

Konstruksjonsoppbygging
Bestående av betong/hulldekke, eventuell dampsperre. På denne legges Hardrock TakfallSystem 1:40 i kombinasjon med ROCKWOOL® Betongunderlagsplate Energy, slik at gjennomsnittlig isolasjonstykkelse tilsvarer kravet til U-verdi = 0,13 W/m2K. Takbelegg festes mekanisk til dekket.

 

Dampsperre 
På bærende dekker av nystøpt betong eller nylig støpte betongelementer bør det benyttes dampsperre for å unngå dampdiffusjon, mulig kondensering og riming under takbelegget i den kalde årstiden. Det anbefales samtidig å benytte en oppgradert dampsperre ved spesielt fuktig inneklima i underliggende lokaler og rom, der det benyttes hulldekke- eller elementer av betong med skjøter. 
For å oppnå et lufttett sjikt skal skjøter utføres nøye.

Det henvises generelt til TPF Informerer nr. 7, i forbindelse med dampsperre i tak.

Takisolasjon 
ROCKWOOL® Hardrock Takfallsystem 1:40 kombineres med ROCKWOOL Betongunderlagsplate og legges i følge arbeidsveiledningen på isolasjon for kompakte takløsninger er klassifisert i brannklasse A2 S1 D0, ubrennbar, iht. NS/EN 13162.
Løsningen oppfyller de norske og europeiske krav til samlede systemløsninger for tak gjengitt i ETAG Guideline 006. Krav til punktstyrke er minimum 500 N ved 5 mm deformasjon og til flatelast 60 kPa.

Konstruksjonens vektede lydreduksjonstall, retning inne/ute utgjør minimum RW > 38 desibel. Det vektede lydreduksjonstall retning ute/inne utgjør minimum RW > 36 desibel.

Vannavvisningsevne for produktene oppfyller 0,15 kg/m2 etter NS/EN 13165.

ROCKWOOL takisolasjon leveres på Miljøpall®.

Takbelegg 
Som tekkingsmaterialer benyttes asfalt takbelegg eller PVC takfolie. Takbelegg skal tilfredsstille kravene til BRoof (BW) [Ta]

Følgende asfalt takbelegg med NTG godkjennelse anbefales:

ICOPAL AS

 • Icopal Topsafe 550 og Base 350 SBS

Isola AS

 • Isola Mestertekk SBS

AS Hesselbergtak

 • Eshaflex Top og Base SBS

Euro-Tak AS

 • Derbigum Totaltekking APP

eller følgende PVC takfolie med NTG godkjennelse:

Protan AS

 • Protan SE

Alkor Draka Nordic A/S

 • Alkorplan 35076 (PVC-P)

Sarnafil Nordic A/S

 • Sarnafil S 328

Innfesting 
Takbelegget festes mekanisk i banens omlegg eller banekant, gjennom isolasjonen til det bærende betongdekket. Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk–seriens Byggdetaljer 544.206, i Prosjektrapport 380 – ”Innfesting av fleksible takbeslag” samt i TPF informerer” nr. 5 rev. 2004. Beregning av vindlast på tak er basert på NS 3491-4 ”Prosjektering av konstruksjoner, dimensjonerende laster. Del 4: Vindlaster” 1. utgave mai 2002.

NTG godkjente festemidler for asfalt takbelegg:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TP 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

NTG godkjente festemidler for PVC takfolier:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TPD 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

Anbudstekst – ASFALT TAKBELEGG

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 2.0 med asfalt takbelegg.

Anbudstekst – TAKFOLIE

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 2.0 med tak folie.

Anvisninger og ansvar

Leverandører av anviste produkter i denne funksjonsbeskrivelsen har utarbeidet arbeidsveiledninger eller anvisninger. Ved utarbeidelse av denne funksjonsbeskrivelsen er det forutsatt at disse arbeidsveiledninger eller anvisninger følges, ved utførelse av oppdrag. Alternativt kan det benyttes anvisninger i de forskjellige TPF Informasjonsblader, detaljblader i Byggforskserien eller i NBI Teknisk Godkjenning, forutsatt at slike anvisninger foreligger. Det understrekes at det kan være risiko for, at de anbefalte løsningene ikke vil fungere, dersom de nevnte arbeidsveiledninger eller anvisninger ikke følges i forbindelse med utførelse av de respektive arbeider.

Funksjonsbeskrivelse NB 2.1 – Nybygg Betong

Bærende underlag av betong/hulldekke. Hardrock Takfall 1:40 (1,4°) 
U-verdi = 0.10 W/m2K

Bruksområde 
Funksjonsbeskrivelsen omfatter oppbygging av takkonstruksjon bestående av betong/hulldekke, dampsperre, takisolasjon og taktekking.

 

Funksjonsbeskrivelsen benyttes i bygninger med takkonstruksjoner uten fall i den bærende konstruksjonen og krav til U-verdi = 0,10 W/m2K. Denne U-verdi gir mulighet til teknisk bytte for et av bygningens øvrige krav til energitiltak.

Funksjonsbeskrivelsen er i overensstemmelse med gjeldende norske byggebestemmelser og sikrer et optimalt resultat i forhold til funksjon og til de benyttede materialers holdbarhet.

Dersom det foretas andre materialvalg i forhold til de anviste, skal det dokumenteres at det eller disse har de samme tekniske spesifikasjoner og oppfyller de samme krav som de anviste, slik at forskriftenes funksjonskrav opprettholdes.

Konstruksjonsoppbygging
Bestående av betong/hulldekke, eventuell dampsperre. På denne legges Hardrock TakfallSystem 1:40 i kombinasjon med ROCKWOOL® Betongunderlagsplate Energy, slik at gjennomsnittlig isolasjonstykkelse tilsvarer kravet til U-verdi = 0,10 W/m2K. Takbelegg festes mekanisk til dekket.

 

Dampsperre 
På bærende dekker av nystøpt betong eller nylig støpte betongelementer bør det benyttes dampsperre for å unngå dampdiffusjon, mulig kondensering og riming under takbelegget i den kalde årstiden. Det anbefales samtidig å benytte en oppgradert dampsperre ved spesielt fuktig inneklima i underliggende lokaler og rom, der det benyttes hulldekke- eller elementer av betong med skjøter. 
For å oppnå et lufttett sjikt skal skjøter utføres nøye.

Det henvises generelt til TPF Informerer nr. 7, i forbindelse med dampsperre i tak.

Takisolasjon 
ROCKWOOL® Hardrock Takfallsystem 1:40 kombineres med ROCKWOOL Betongunderlagsplate og legges i følge arbeidsveiledningen på HardRock Takfallsystem

ROCKWOOL® isolasjon for kompakte takløsninger er klassifisert i brannklasse A2 S1 D0, ubrennbar, iht. NS/EN 13162.

Løsningen oppfyller de norske og europeiske krav til samlede systemløsninger for tak gjengitt i ETAG Guideline 006. Krav til punktstyrke er minimum 500 N ved 5 mm deformasjon og til flatelast 60 kPa.

Konstruksjonens vektede lydreduksjonstall, retning inne/ute utgjør minimum RW > 38 desibel. Det vektede lydreduksjonstall retning ute/inne utgjør minimum RW > 36 desibel

Vannavvisningsevne for produktene oppfyller 0,15 kg/m2 etter NS/EN 13165.

ROCKWOOL takisolasjon leveres på Miljøpall®.

Takbelegg 
Som tekkingsmaterialer benyttes asfalt takbelegg eller PVC takfolie. Takbelegg skal tilfredsstille kravene til BRoof (BW) [Ta]

Følgende asfalt takbelegg med NTG godkjennelse anbefales:

ICOPAL AS

 • Icopal Topsafe 550 og Base 350 SBS

Isola AS

 • Isola Mestertekk SBS

AS Hesselbergtak

 • Eshaflex Top og Base SBS

Euro-Tak AS

 • Derbigum Totaltekking APP

eller følgende PVC takfolie med NTG godkjennelse:

Protan AS

 • Protan SE

Alkor Draka Nordic A/S

 • Alkorplan 35076 (PVC-P)

Sarnafil Nordic A/S

 • Sarnafil S 328

Innfesting 
Takbelegget festes mekanisk i banens omlegg eller banekant, gjennom isolasjonen til det bærende betongdekket. Beregning av antall festepunkter og øvrig dimensjonering er vist i Byggforsk–seriens Byggdetaljer 544.206, i Prosjektrapport 380 – ”Innfesting av fleksible takbeslag” samt i TPF informerer” nr. 5 rev. 2004.
Beregning av vindlast på tak er basert på NS 3491-4 ”Prosjektering av konstruksjoner, dimensjonerende laster. Del 4: Vindlaster” 1. utgave mai 2002.

NTG godkjente festemidler for asfalt takbelegg:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TP 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

NTG godkjente festemidler for PVC takfolier:

SFS Intec

 • Teleskop Festebrikke TPD 50
 • Iso-Fast Spike betongstift 4,8
 • SFS Betongskrue TI 6,3
 • Teleskop Festebrikke TH 42
 • SFS Betongskrue TIT 6,3

K-Plast AB

 • Iso-Tak Festebrikke 45 og 75
 • Iso-Tak Betongstift 5,5

EJOT Festesystem A/S

 • ECOTEK Festebrikke 45
 • ECOTEK Betongstift

Anbudstekst – ASFALT TAKBELEGG

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 2.1 med asfalt takbelegg

Anbudstekst – TAKFOLIE

Takkonstruksjonen skal utføres i henhold til ROCKWOOL® Funksjonsbeskrivelse NB 2.1 med tak folie.

Anvisninger og ansvar

Leverandører av anviste produkter i denne funksjonsbeskrivelsen har utarbeidet arbeidsveiledninger eller anvisninger. Ved utarbeidelse av denne funksjonsbeskrivelsen er det forutsatt at disse arbeidsveiledninger eller anvisninger følges, ved utførelse av oppdrag. Alternativt kan det benyttes anvisninger i de forskjellige TPF Informasjonsblader, detaljblader i Byggforskserien eller i NBI Teknisk Godkjenning, forutsatt at slike anvisninger foreligger. Det understrekes at det kan være risiko for, at de anbefalte løsningene ikke vil fungere, dersom de nevnte arbeidsveiledninger eller anvisninger ikke følges i forbindelse med utførelse av de respektive arbeider.

Kom i kontakt med teknisk service