HARDROCK TakfallSystem

Hardrock Takfall er et isolasjonssystem bestående av skårne tunge plater for oppbygging av standard fall 1:40 og 1:60 på horisontale takflater. Systemet kan også brukes til å forbedre eksisterende fall på tak.

Hardrock Takfall er et fleksibelt system som kan tilpasses alle flate tak, uansett geometrisk utforming. Isolasjonen festes mekanisk, og festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm.

TF Takkiler

ROCKWOOL TF takkiler benyttes i kombinasjon med Hardrock Takfall 2-veisfall 1:40 og 1:60 for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket.

2-veisfall

 

Illustrasjonen viser teoretisk 2-veisfall med Hardrock® TakfallSystem og TF-Takkiler.

Fallsystemet består av Hardrock Takfall og tilpassede Hardrock Underlagsplater. Fallet bygges opp om en akse som går gjennom ett eller flere sluk.

Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen.

TF Takkiler benyttes sammen med Hardrock 2-veisfall for å sikre fall til sluk i alle retninger på taket.

Systemet festes mekanisk. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimumstykkelse 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning.

4-veisfall

 

Illustrasjonen viser teoretisk 4-veisfall med Hardrock® TakfallSystem og TF-Takkiler.

Fallsystemet består av de samme produktene som i Hardrock 2-veisfall. Fallet bygges opp slik at det er fall fra fire retninger inn mot sluk. Hardrock 4-veisfall bygges opp på samme måte ved hvert sluk.

Byggeforskriftenes krav til U-verdi setter norm for gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen. Systemet festes mekanisk. Festemidler skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkemateriale og vindbelastning.

4-veisfall 1:40 og 1:60

Hardrock Takfall

Kilplate Kilplatene legges i flettingen/overgangen mellom Hardrock Takfall platene slik at høydeforskjellen utjevnes og det dannes en rett killinje. Alternativt kan fallplatene tilskjæres tilsvarende killinjens 45°.

Grat løsning

Grat løsning Med fall fra grad tilskjæres Hardrock Takfall i 45° og settes vinkelrett mot hverandre langs en rett gratlinje.

Løsningseksempler med Hardrock® TakfallSystem

Det vil alltid være nedbøyninger i en takkonstruksjon. Dårlig fall i kilrenner kan medføre at vann blir stående i rennene og øke faren for lekkasjer som kan gi store følgeskader. Ifølge byggeforskrift skal tak ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Hardrock Takfall med 4-veisfall gir ved hovedfall 1:40 et fall i kilrenna på 1:57. Et hovedfall på 1:60 gir et fall i kilrenna på 1:85. I praksis vil fallet bli noe mindre pga. egennedbøyning i konstruksjonen. Hardrock 4-veisfall er utviklet etter anbefalinger fra Byggforsk;

  • minimum hovedfall 1:40
  • minimum fall i renner 1:50

Takfallsystemene er fleksible og kan benyttes på ethvert tak. Det er likevel noen punkter som er viktige å ta hensyn til ved prosjektering.

  • Isolasjonstykkelsen ved gesims blir større jo lengre avstand det er til sluk.
  • Det blir mindre behov for tilpasning og skråskjæring av isolasjonen hvis slukene plasseres i en linje som er parallell med gesims.
  • Ved krav til gjennomsnittstykkelse på isolasjonen, vil tykkelse ved sluk og gesims gi seg selv.
  • Vi anbefaler at det kun benyttes en falløsning på taket da det er komplisert å kombinere flere fall på samme tak (f.eks. 1:40 og 1:60).

 

Figur A viser Hardrock 4-veisfall, og figurene B og C et Hardrock 2-veisfall.

Produkter

HARDROCK Energy Systemtak

Hardrock Takfall Kileplate 1:40
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, CE, Certificates, Keymark, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Flate tak, Brannklasse A2

Hardrock Takfall Kileplate 1:40

Se produkter
Underlag ENERGY
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, Kompakttak på trekonstruksjon, CE, Certificates, Keymark, Lambda 35, Miljøpall, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Brannklasse A2, Flate tak

Underlag ENERGY

Se produkter
Stålunderlag ENERGY
Kompakttak på stålplater, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, CE, Certificates, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Keymark, Lambda 36, Brannklasse A2, Flate tak

Stålunderlag ENERGY

Se produkter
Lydunderlag
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, CE, Certificates, Keymark, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Brannklasse A1, Lambda 37, Miljøpall, Flate tak

Lydunderlag

Se produkter
HardRock ENERGY
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, Kompakttak på trekonstruksjon, CE, Certificates, Keymark, Lambda 36, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Miljøpall, Brannklasse A2, Flate tak

HardRock ENERGY

Se produkter
TF-Renneplate
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Kompakttak på stålplater, CE, Certificates, Keymark, Lambda 39, Brannklasse A2, Flate tak

TF-Renneplate

Se produkter
TF-Plate
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, CE, Certificates, Keymark, Lambda 39, Brannklasse A2, Flate tak

TF-Plate

Se produkter
TF-Takkile
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, HARDROCK Energy Systemtak, HARDROCK TakfallSystem, CE, Certificates, Keymark, Lambda 39, Brannklasse A2, Flate tak

TF-Takkile

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service