Ytterveggene i Treet er isolert utvendig med 250 mm REDAir FLEX

Isolasjonsplatenes gode lambdaverdi bidrar til at bygget kan tilfredsstille passivhusstandard og at prosjektets profil som miljøbygg styrkes.

Byggets nærhet til Puddefjordbroen stiller også høye krav til isolasjonens støydempende egenskaper. Steinullens oppbygging, med luftfylte hulrom som innbyrdes er i kontakt med hverandre, sammen med steinullens tyngde gir REDAir FLEX de ekstra gode lydabsorberende egenskapene.

Reference cases, Norway, Bergen, Puddefjordbroen, Treet, REDAir FLEX