Isolering av bjelkelag mot kryperom/det fri

På grunn av at det i perioder kan være høy fuktighet i kryperommet, er det viktig å velge bjelkelagløsninger som reduserer risikoen for kondens og soppangrep. Nedenfor er det vist ulike løsninger for hvordan dette kan sikres best mulig. Det er også viktig at kald luft ikke trekker opp gjennom bjelkelaget. Dette løses best ved å bruke ROCKWOOL Vindsperre, helst kontinuerlig over hele bjelkelaget, som klemmes i skjøter. Det er en fordel om vindsperren er plassert litt opp i konstruksjonen. Plastfolie skal ikke benyttes på oversiden av bjelkelaget.

 

Bjelkelag med tradisjonelt stubbeloft

Figur E16

 1. Gulvbord
 2. Ev. oppforing
 3. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
 4. ROCKWOOL Vindsperre
 5. Klemlister
 6. Stubbeloft av plater eller bord
 7. Impregnert bord

Vanlig løsning for bjelkelag over kryperom, er stubbeloft av trebord (helst trykkimpregnert) eller fuktsikre bygningsplater lagt opp på lekter langs siden av bjelkene. Størst isolasjonstykkelse i bjelkelaget oppnås ved å skru fast et bredt bord på undersiden av bjelken før denne legges på plass.

Ved ønske om større isolasjonstykkelser må bjelkelaget fores opp. Over stubbeloftet skal det legges en vindsperre som hindrer trekk opp gjennom gulvet. Vindsperren skal klemmes mot siden av bjelkene med en klemlist.

U-verdi (W/m2K)

Isolasjonstykkelse* ROCKWOOL Flexi A-plate®/høyde trebjelker + eventuell oppforing og nedforing (mm)
Bjelke 182/198 
mm
182/198 
+ 73 mm
 2307/198
+ 48 mm
73/98 + 198 
+ 98 mm
 36 mm  0,18  0,15  0,14  0,10
 48 mm  0,19  0,16  0,15  0,11

Effektiv isolasjonstykkelse med stubbeloft. Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene. Det er benyttet en 16 mm porøs trefiberplate under isolasjonen.

Bjelkelag med RockVegg på undersiden

Figur E18 - Bjelkelag med RockVegg og FLEXI A-PLATE

 1. Gulvbord
 2. ROCKWOOL FLEXI A-PLATE
 3. ROCKWOOL Vindsperre
 4. ROCKVEGG 33
 5. Skrue med plastskive

 

I denne løsningen legges en ROCKVEGG isolasjonsplate kontinuerlig under hele bjelkelaget. Dette er en ekstra formfast plate som er pålimt en glassfiberduk på begge sider. Dette gir en løsning helt uten trebaserte materialer eksponert mot kryperommet. Bjelkelaget blir liggende i en høyere temperatursone og blir derfor mindre utsatt for kondens og muggvekst.

Under bjelkene festes ROCKWOOL Vindsperre for å oppnå lufttetting i bjelkelaget. Mellom bjelkene benyttes ROCKWOOL FLEXI A-PLATE. ROCKVEGG plater festes til bjelkene på undersiden av vindsperren med treskruer og store plastskiver. Det er en fordel at det er god høyde i kryperommet for å lette monteringen av platene fra undersiden.

U-verdi (W/m2K)

Isolasjonstykkelse ROCKVEGG og FLEXI A-PLATE + ev. oppforing
Isolasjon
———
Bjelke
 47+148 mm  47+198 mm  47+198
+48 mm
47+198 
+98 mm
 47+173
+73 mm
 36 mm  0,17  0,13  0,12  0,11  0,10
 48 mm  0,17  0,14  0,12  0,12  0,11

Varmemotstanden i kryperommet er inkludert i U-verdiene.

Overgang ringmur og bjelkelag

Bjelkelaget opplagres på en bunnsvill som er adskilt fra ringmuren med en grunnmurspapp. Bunnsvillen må forankres i ringmuren pga vindpåkjenninger.

Figur E19

 1. ROCKWOOL Vindsperre
 2. Klemlist
 3. Stubbeloft
 4. Impregnert bord
 5. Bunnsvill
 6. Grunnmurpapp

Etterisolering av etasjeskillere

Dette kan gjøres, som vist på tegningen, med ROCKVEGG 33 plater og festeplugger med stor skive, eller tradisjonell nedforing med lekter, ROCKWOOL FLEXI A-PLATE, vindsperre og himling.

Bjelkelaget kan isoleres fra oversiden ved å ta vekk gulvbordene og ev. stubbloftsleiren.

For å oppnå tilstrekkelig isolasjonstykkelse (helst min. 200 mm) vil det som regel være behov for fore opp på oversiden av bjelkene.

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE legges i flere lag med forskutte skjøter. Dersom man kan kjenne at det trekker igjennom gulvet kan en vindsperre legges over isolasjonen før gulvbordene legges på for å oppnå tilstrekkelig lufttetthet.

(Plastfolie skal ikke benyttes her). Etterisoleringen kan også utføres på undersiden dersom det er mulig å komme til.

U-verdi (W/m2K)

Isolasjonstykkelse ROCKVEGG 33 og FLEXI A-PLATE + ev. oppforing
Isolasjon
———
Bjelke
47+148 mm 47+198 mm 47+198
+ 48 mm
36 mm 0,17 0,14 0,12
48 mm 0,17 0,14 0,12

ROCKVEGG 33 festet på undersiden med skruer og plastskive. Trebjelker cc 600 mm. Varmemotstanden i kryperommet er inkl. i U-verdiene.

ROCKWOOL steinull kan benyttes i alle gulvkonstruksjoner og bidrar til et sikrere bygg med bedre innemiljø.

Produkter

Isolering av bjelkelag mot kryperom/det fri

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
Skjærebord
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon

Skjærebord

Se produkter
FLEXI A-PLATE
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegger, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Byggisolasjon, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Lette etasjeskillere, Etasjeskillere, Tunge etasjeskillere, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 37

FLEXI A-PLATE

Se produkter
FLEXI A-PLATE m/papir
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Gulv, CE, Certificates, Keymark, Lambda 37, Byggisolasjon

FLEXI A-PLATE m/papir

Se produkter
FlexEkstrem 33
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Yttervegg av mur og betong, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Gulv, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 33, Byggisolasjon

FlexEkstrem 33

Se produkter
I-Plate A
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Vegg, Lette skillevegger, Skillevegger, Lette etasjeskillere, Etasjeskillere, Gulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 37, Byggisolasjon

I-Plate A

Se produkter
ROCKWOOL Vindsperre
Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Gulv, Konstruksjoner, Åstak og torvtak, Skråtak, Tak, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Byggisolasjon

ROCKWOOL Vindsperre

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service