Brannsikring av ventilasjonskanaler

Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand testes iht. NSEN 1366-1, klassifiseres i iht. NS-EN 13501-3, og angis som for eksempel EI 60 (ve ho i ↔ o) A2-s1,d0.

Angivelsen i parentesen angir at produktet er klassifisert både for vertikale og horisontale kanaler, samt innvendig og utvendig brannpåvirkning. Ventilasjonsanlegg vil som regel ha ventiler i flere brannceller, og det vil derfor i de fleste tilfeller også være nødvendig med klassifisering for innvendig brannpåvirkning.

Sirkulære kanaler brannisoleres effektivt med CONLIT Fire Mat . For rektangulære kanaler benyttes CONLIT Fire Board eller CONLIT Fire Mat. CONLIT produkter hindrer effektivt brannspredning via ventilasjonsanlegg. I anlegg der det settes krav til både brannsikring og varmeisolering, blir investering i, og bruk av CONLIT-produkter enda mer fordelaktig.

CONLIT Fire Mat og CONLIT Fire Board er utviklet spesielt for brannsikring av ventilasjonskanaler.

Produkter

Produkter for brannsikring av ventilasjonskanaler

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
CONLIT Kleber
VVS isolering, Konstruksjoner, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Passiv Brannsikring

CONLIT Kleber

Se produkter
CONLIT Fire Mat EI 30 – EI 90
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Fire Mat EI 30 – EI 90

Se produkter
CONLIT Fire Board EI 30 – EI 120
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Fire Board EI 30 – EI 120

Se produkter
CONLIT Black Alu tape
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Black Alu tape

Se produkter
Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon
VVS, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, VVS isolering, Konstruksjoner, CE, Certificates, Brannklasse A1, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring

Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon

Se produkter

Kom i kontakt med teknisk service