Brannsikring av stålplatetak

Tak av korrugerte stålplater vil i mange tilfeller ha krav om å tilfredsstille brannklasse R 30, R 60, REI 30 eller REI 60. Stålplater vil ved brannpåvirkning nedenfra miste sin bæreevne på få minutter.

 

Tekniske spesifikasjoner og krav til montering

Bruksområde

Brannbeskyttelse av korrugerte stålplatetak brukes der det stilles spesifikke krav til takets brannmotstand. Både CONLIT 150 og 300 kan benyttes til å oppgradere et uklassifisert tak av korrugerte stålplater til REI 60 (A 60). Løsningen omfatter brannbeskyttelse med CONLIT-plater på undersiden som festes med sveisestift. For å tilfredsstille kravet til temperaturgjennomgang og integritet (EI) skal det i tillegg på oversiden være min. 100 mm ubrennbar takisolasjon..

 

Tekniske spesifikasjoner

CONLIT 150: Densitet 165 kg/m3
Isoleringsevne, CONLIT 150: λD=39 mW/mK
CONLIT 300: densitet 300 kg/m3
Spesifikk varmekapasitet: 0,8 kJ/kg·K
Fuktabsorpsjon: 0,004 vol % v. 90 % RF

 

Sortiment

CONLIT 150 med tykkelse 20, 25, 30, 40 og 50 mm
CONLIT 300 med tykkelse 10, 15, 20, 25, 30 og 40 mm
CONLIT 150 m/glassfiberduk med tykkelse 25, 30, 40 og 50 mm
Hardrock Energy Systemtak, min. 100 mm
TOPROCK System, min. 100 mm

 

Sertifisering

  • CONLIT 150: Euroclass A1 i henhold til EN 13501-1.
  • CONLIT 150: CE-merket som varmeisoleringsprodukt. iht. EN13162 2008.
  • CONLIT 150 og CONLIT 300: A 60 (REI 60) – Sertifiseringslisens NEMKO 368.

Krav til montering

  • Det skal benyttes sveisestift med dia. min. 2,8 mm og skive med min. dia. 28 mm. Lengde 2-3 mm lenger enn isolasjonstykkelsen.
  • Sveisestiftene skal ha en innbyrdes avstand på maks. 400 mm og maks. 100 mm fra platekanter.
  • Detaljerte anvisninger finnes i monteringsanvisning 8.71.

Dimensjonering

CONLIT 150 
Stålplatetykkelse 0,6-0,8 mm: 60 mm.
Stålplatetykkelse 0,9-1,2 mm: 50 mm.
Stålplatetykkelse 1,5 mm: 40 mm.

CONLIT 300
Stålplatetykkelse 0,6-0,8 mm: 50 mm.
Stålplatetykkelse 0,9-1,5 mm: 40 mm.

Dimensjoneringen er basert på en kritisk ståltemperatur på 500 °C. For andre godstykkelser og temperaturer, se dimensjoneringskurver i monteringsanvisning 8.71.

Snitt av korrugert stålplatetak:

Veiledninger

Monter CONLIT-platene forskutt under stålplatene.

Det skal forsikres at CONLIT er festet stabilt og sikkert til stålplatetaket.

CONLIT-platene monteres på stålplatetaket med sveisestifter, tilpasset platetykkelsen.

Sveisepistol og sveisestifter.

Produkter

Brannsikring av stålplatetak

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
CONLIT 150
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 39

CONLIT 150

Se produkter
CONLIT 300
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong

CONLIT 300

Se produkter

Kom i kontakt med teknisk service