Brannsikring av stålkonstruksjoner

CONLIT kan monteres på stålkonstruksjoner ved bruk av sveisestift. Dette gir rask montering, optimal fremdrift og sikrer en brannkonstruksjon som oppfyller krav i gjeldende europeiske standard: ENV 13381-4, dimensjonert etter Eurocode 3.

CONLIT Kleber system kan benyttes til både små og store oppgaver. Systemet har den fordel at korrosjonsbeskyttelse på stålet ikke skades.

CONLIT Kleber fås ferdigblandet i spann eller patron.

Stål - Sveisestifter

Tekniske spesifikasjoner og krav til montering

Bruksområde

Ved brannsikring av stålkonstruksjoner kan CONLIT monteres som ferdig løsning uten annen bearbeiding enn tilskjæring. Som synlig løsning kan CONLIT leveres med hvit glassfiberduk, eller avsluttes ved påklebing av gipsplater.

 

Tekniske spesifikasjoner

CONLIT 150: densitet 165 kg/m3
Isoleringsevne, CONLIT 150: λD=39 mW/mK
CONLIT 300: densitet 300 kg/m3
Spesifikk varmekapasitet: 0,8 kJ/kg·K
Fuktabsorpsjon: 0,004 vol% v. 90% RF

 

Sortiment

CONLIT 150 med tykkelse 20, 25, 30, 40 og 50 mm.
CONLIT 300 med tykkelse 10, 15, 20, 25, 30 og 40 mm.
CONLIT 150 m/glassfiberduk med tykkelse 25, 30, 40 og 50 mm.

 

Sertifisering

 • CONLIT 150: Euroclass A1 i henhold til EN 13501-1.
 • CONLIT 150: CE-merket som varmeisoleringsprodukt. iht. EN13162:2008.
 • CONLIT 150: R 30-R 180 – Produktdokumentasjon SINTEF 010-0253.
 • CONLIT 300: R 30-R 210 – Produktdokumentasjon SINTEF 010-0254

Dimensjonering

 1. Am/V-faktor for en del standard stålprofiler finnes i tabellene på klaffene i omslaget.
 2. Nødvendig CONLIT-tykkelse kan leses av fra tabell på omslaget ved å krysse av for ønsket brannmotstandstid (eks. R 60) og det aktuelle Am/V-faktor. Det rundes opp til nærmeste verdi.

Tabellene er basert på en kritisk ståltemperatur på 500 °C. Nødvendig isolasjonstykkelse kan også enkelt beregnes med dimensjoneringsprogrammet

Krav til moterning

 • Montering skal utføres med sveisestift. CONLIT skjæres best til med kniv, sag eller sirkelsag.
 • Maks. avstand mellom sveisestifter skal være 320 mm og maks. 50 mm fra kanter og ender.
 • Sveisestifter skal ha en diameter på min. 2,7 mm / skiver min. 28 mm.
 • Stegplater kan som regel utelates opp til 1000 mm profilhøyde. Over 1000 mm profilhøyde skal det monteres CONLIT stegplater helt inn til profilkroppen.
 • Det er viktig at alle skjøter er tette.
 • Detaljerte anvisninger finnes i monteringsanvisning 8.52 (CONLIT 150) og monteringsanvisning 8.53 (CONLIT 300).

Veiledninger

Skjær til / tilpass CONLIT-platene med kniv, håndsag eller sirkelsag.

Tilpas omhyggeligt CONLIT pladerne med kniv, sav eller rundsav.

CONLIT-platene monteres på stålet med sveisestifter tilpasset platetykkelsen.
Det skal forsikres at CONLIT er festet stabilt og sikkert til stålet.

Plassering av sveisstifter skal være maks. 50 mm fra kanter og med maks. innbyrdes avstand på 320 mm.

Når sveisestifter er montert kan overflaten evt. avsluttes med montering av gipsplater.

Install guide, how to guide, work instruction

Stål - CONLIT klebet system

Bruksområde
CONLIT klebet system benyttes der det ønskes en overflate uten synlig montering, slik som sveisestift. Metoden er spesielt egnet til synlige installasjoner der det velges å avslutte med f. eks. CONLIT med glassfiberduk.


Tekniske spesifikasjoner
CONLIT 150: densitet 165 kg/m3
Isoleringsevne, CONLIT 150: λD=39 mW/mK
Spesifikk varmekapasitet: 0,8 kJ/kg·K
Fuktabsorpsjon: 0,004 vol % v. 90 % RF

CONLIT Kleber
Ubrennbar
Kjemisk sammensetning: Vannglass, kaolin og fargestoff. Basisk.
Monteringstemperatur: Ned til + 5 ºC for ”Standard” og - 7 ºC for ”Frost”.
Herdetid: 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet
Forbruk: Ca. 1 kg/m²


Sortiment
CONLIT 150 med tykkelse 20, 25, 30, 40 og 50 mm.
Conlit 150 m/glassfiberduk med tykkelse 25, 30, 40 og 50 mm.
CONLIT Kleber Standard i 20 kg spann eller kartong med 12 patroner.
CONLIT Kleber Frost i 20 kg spann.


 Sertifisering

 • CONLIT 150: Euroclass A1 i henhold til EN 13501-1.
 • CONLIT 150: CE-merket som varmeisoleringsprodukt. iht. EN13162:2008.
 • CONLIT 150: R30-R180 – Produktdokumentasjon Sintef 010-0253.

Dimensjonering

 1. Am/V-faktor for en del standard stålprofiler finnes i tabellene på klaffene i omslaget.
 2. Nødvendig CONLIT-tykkelse kan leses av fra tabell på omslaget ved å krysse av for ønsket brannmotstandstid (eks. R 60) og det aktuelle Am/V-faktor. Det rundes opp til nærmeste verdi.

Tabellene er basert på en kritisk ståltemperatur på 500 °C. Nødvendig isoleringstykkelse kan også enkelt beregnes med dimensjoneringsprogrammet.

Krav til montering

 • CONLIT 150 stegplater monteres til stålprofilens flenser med CONLIT Kleber.
  Stegplater monteres med maks. 1000 mm innbyrdes avstand.
 • Det skal også monteres stegplater bak plateskjøter.
 • Alle plateskjøter og hjørnetilpassinger klebes med CONLIT Kleber.
 • CONLIT platene festes i riktig posisjon med stålkramper eller stift.
 • Detaljerte anvisninger finnes i monteringsanvisning 8.52.

Veiledninger

Skjær til CONLIT stegplater med noe overmål slik at de festes tett og stramt.

Påfør CONLIT Kleber mellom stålprofilens flenser.

CONLIT stegplater påføres CONLIT Kleber med sparkel i et jevnt lag.

CONLIT kledningsplater trykkes godt sammen i hjørneskjørter, og festes i riktig posisjon med stålkramper eller stift inntil CONLIT Kleber er herdet.

Install guide, how to guide, work instruction

Produkter

Brannsikring av stålkonstruksjoner

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
CONLIT Betongkleber
Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Betongkleber

Se produkter
CONLIT Kleber
VVS isolering, Konstruksjoner, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Passiv Brannsikring

CONLIT Kleber

Se produkter
CONLIT 150
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 39

CONLIT 150

Se produkter
CONLIT 300
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong

CONLIT 300

Se produkter

Kom i kontakt med teknisk service