Brannsikring av HSQ-bjelker av stål

Det har blitt enklere å montere CONLIT på stålbjelker. Rapport fra DBI dokumenterer at HSQ-bjelker tilfredsstiller R120 når underflens er beskyttet med 20 mm CONLIT 150, montert uten utkragning og uten isolering av sidene.

Tekniske spesifikasjoner og krav til montering

Bruksområde

HSQ-bjelker benyttes ofte i moderne bygg, da det bidrar til en kostnadseffektiv byggeprosess. HSQ-bjelken blir på de fleste sider beskyttet av betong, men den eksponerte undersiden må brannisoleres.

 

Tekniske spesifikasjoner

CONLIT 150: densitet 165 kg/m3
Isoleringsevne, CONLIT 150: λD=39 mW/mK
Spesifikk varmekapasitet 0,8 kJ/kg·K
Fuktabsorpsjon 0,004 vol % v. 90 % RF

 

Sortiment

CONLIT 150 i tykkelse 20 mm.

 

Sertifisering

  • CONLIT 150: Euroclass A1 i henhold til EN 13501-1.
  • CONLIT 150: CE-merket som varmeisoleringsprodukt. iht. EN13162 2008.
  • CONLIT 150: R 120 – rapport fra DBI PHA 10332b.

 

Dimensjonering

Dokumentasjonen gjelder ved følgende forutsetninger:

  • Brannklasse: R120.
  • Underflens tykkelse 6 - 25 mm.
  • Underflens bredde min. 380 mm.

Under disse forutsetninger benyttes 20 mm CONLIT 150 – uten utkraging og beskyttelse av underflensens sider.

Krav til montering

  • CONLIT-platene tilskjæres i samme bredde som bjelkens underflens.
  • Platene festes med sveisestift med maks. innbyrdes avstand 425 mm og maks. 50 mm avstand til kanter og hjørner.
  • Sveisestift skal ha en min. diameter på 2,7 mm og skive med min. diameter på 28 mm. Lengden skal være 2 – 3 mm større enn isolasjonstykkelsen.

Tverrsnitt av HSQ-Bjelke

 

Detalj av HSQ-Bjelke

 

Veiledninger

Mål bredden på bjelken og overfør målet til CONLIT-platen.

Monter CONLIT-platen nøyaktig i kant med flenskanten. Platen festes med sveisestift med maks. 50 mm avstand fra kantene, og maks. 425 mm innbyrdes avstand mellom sveisestiftene.

Skjær til CONLIT-platen i samme bredde som bjelkens underflens.

Sveisepistol og sveisestifter.

Produkter

Brannsikring av HSQ-bjelker av stål

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
CONLIT 150
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 39

CONLIT 150

Se produkter

Kom i kontakt med teknisk service