Brannsikring av betong

Betong har i mange år vært et av de mest benyttede byggematerialer. De fleste betongkonstruksjoner må oppfylle krav til brannmotstand og bæreevne. Ved ombygginger og bruksendringer kan det være nødvendig å oppgradere konstruksjonens brannmotstand.

Det er av største betydning for oss å sikre at CONLIT produkter og tilbehør lever opp til gjeldende internasjonale krav og standarder. Samtidig skal CONLIT systemet være enkelt og monteringsvennlig.

Betong – Oppgradering til REI 60-240

 

CONLIT 150 eller 300 monteres på betongkonstruksjoner med CONLIT Kleber og mekanisk feste, f.eks. skruer, splitthylser, spikeranker og skiver.

Tekniske spesifikasjoner og krav til montering

Bruksområde
Betongkonstruksjoner kan oppgraderes med CONLIT 150/300 opp til REI 240.

Tekniske spesifikasjoner
CONLIT 150: densitet 165 kg/m3
Isoleringsevne, CONLIT 150: λD=39 mW/mK
CONLIT 300: densitet 300 kg/m3
Spesifikk varmekapasitet: 0,8 kJ/kg·K
Fuktabsorpsjon: 0,004 vol % v. 90 % RF

CONLIT Kleber 
Ubrennbar
Kjemisk sammensetning: Vannglass, kaolin og fargestoff. Basisk.
Monteringstemperatur: Ned til + 5 ºC for ”Standard” og - 7 ºC for ”Frost”.
Herdetid: 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet.
Forbruk: ca. 1 kg/m

Sortiment
CONLIT 150 med tykkelse 20, 25, 30, 40 og 50 mm
CONLIT 300 med tykkelse 10, 15, 20, 25, 30 og 40 mm
CONLIT 150 m/glassfiberduk med tykkelse 25, 30, 40 og 50 mm
CONLIT Kleber Standard i 20 kg spann eller kartong med 12 patroner
CONLIT Kleber Frost i 20 kg spann

Sertifisering

  • CONLIT 150: Euroclass A1 i henhold til EN 13501-1.
  • CONLIT 150: CE-merket som varmeisoleringsprodukt. iht. EN13162 2008.
  • CONLIT 150 og Conlit 300: REI 60 – REI 240 – Sertifiseringslisens NEMKO 368.

Dimensjonering
10 mm CONLIT tilsvarer 25 mm for betongtykkelse og armeringsdybde. Nødvendig tykkelse dimensjoneres i henhold til NS-EN 1992-1-2:2004/AC:2008 basert på nødvendig betongtykkelse og armeringsdybde i forhold til eksisterende.

Krav til montering

  • CONLIT-platen påføres CONLIT Kleber med tannsparkel. Forbruk ca. 1 kg/m²
  • Platen monteres så mot betongen og festes mekanisk med skruer eller splitt hylser/ekspress spiker og skiver.
  • Det forbores med bor tilpasset dimensjon på skrue/splitthylse.
  • Skruer skal ha min. dia. 2,8 mm og splitt hylser min. dia. 5 mm. Lengde 30 mm større enn isolasjonstykkelsen. Det benyttes skiver med min. dia. 28 mm.
  • Avstand mellom festepunktene skal være maks. 400 mm og maks. avstand 100 mm til skjøter og kanter.
  • Detaljerte anvisninger finnes i monteringsanvisning 8.60.

Veiledninger

Hold CONLIT-platen mot dekket og bor gjennom platen og opp i betongen.

Slå splithylsene gjennom skive og CONLIT-platen inn i betongen.

 

Bor gjennom skiven så den setter et tydelig merke i CONLIT-platen.

CONLIT-platene monteres med forskutte skjørter.

Produkter

Brannsikring av betong

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
CONLIT Kleber
VVS isolering, Konstruksjoner, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Passiv Brannsikring

CONLIT Kleber

Se produkter
CONLIT 150
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 39

CONLIT 150

Se produkter
CONLIT 300
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong

CONLIT 300

Se produkter

Kom i kontakt med teknisk service