Brannsikring av stål, betong og ventilasjonskanaler

Passiv brannsikring er en grunnleggende forutsetning for å sikre en bygning mot brann. Prinsippet bak passiv brannsikring er at alle materialer og konstruksjonsdeler som brukes er valgt med tanke på at de skal hindre en brann i å spre seg. Dermed forlenges bygningens levetid og tryggheten for brukerne øker.

Passiv brannsikring fungerer ved å beskytte de kritiske punktene i et bygg mot varme. Så lenge stål eller betong holdes under den for den aktuelle konstruksjons kritiske temperatur, vil det vært trygt å utføre slukkearbeidet. Passiv brannsikring forlenger altså bygningens stabilitet under en brann og gjør slukkearbeidet mulig.

Install guide, how to guide, work instruction

Tid før brannen sprer seg. Tid før giftig røyk og gasser når beboerne. Tid for brann- og redningsmannskaper til å nå fram til en brennende bygning – og ut igjen. Tid for hvor lenge bygningens grunnstrukturer holder.

En investering i CONLIT Brannsikring kan bli en investering i verdifull tid - som kan redde menneskeliv og store verdier.
Install guide, how to guide, work instruction

Produkter

Brannsikring av stål, betong og ventilasjonskanaler

Retursekk
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Byggisolasjon

Retursekk

Se produkter
Isolasjonskniver
Sperretak, Skråtak, Tak, Konstruksjoner, A-takstoler, Åstak og torvtak, Luftede kalde loft, Takstoler med kaldt loft, Kompakttak på betong, Flate tak, Kompakttak på stålplater, ROCKVEGG, Fasadesystemer, Vegg, Yttervegg med trestendere, Yttervegger, Yttervegg med stålstendere eller stålkassetter, Yttervegg av mur og betong, Kjellervegger, Lette skillevegger, Skillevegger, Tunge skillevegger, Gulv på grunn med ringmur, Gulv på grunn, Gulv, Kjellergulv, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Bjelkelag mot kryperom/det fri, Byggisolasjon, Kondensisolering av kalde rør, Rørisolering, VVS isolering, Termisk isolering av varme rør, Beholdere og små tanker, Kjeler, beholdere og annet utstyr, Termisk og kondensisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannsikring av ventilasjonskanaler

Isolasjonskniver

Se produkter
CONLIT Betongkleber
Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Betongkleber

Se produkter
CONLIT Kleber
VVS isolering, Konstruksjoner, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Passiv Brannsikring

CONLIT Kleber

Se produkter
CONLIT 150
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 39

CONLIT 150

Se produkter
CONLIT 300
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates

CONLIT 300

Se produkter
CONLIT Fire Mat EI 30 – EI 90
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Fire Mat EI 30 – EI 90

Se produkter
CONLIT Fire Board EI 30 – EI 120
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring

CONLIT Fire Board EI 30 – EI 120

Se produkter
Last opp mer

Brosjyrer og dokumentasjon

documents

 

 

0 selected files

icon
EPD miljødeklarasjon
EPD miljødeklarasjon
icon
HMS Faktablad for ROCKWOOL steinull
HMS Faktablad for ROCKWOOL steinull
icon
CONLIT BETONGKLEBER sikkerhetsdatablad
CONLIT BETONGKLEBER sikkerhetsdatablad
icon
CONLIT 150 komposittbjelker stål og betong R120
CONLIT 150 komposittbjelker stål og betong R120
icon
CONLIT Brannsikringsguide
CONLIT Brannsikringsguide
icon
CONLIT Dimensjoneringstabeller
CONLIT Dimensjoneringstabeller
icon
8.27 REI 30 Sperretak 200 RW
8.27 REI 30 Sperretak 200 RW
icon
8.28 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Flexi A
8.28 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Flexi A
icon
8.29 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Blåseull
8.29 EI 30 Loftskonstruksjon 1 gips 250 RW Blåseull
icon
8.52 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 150
8.52 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 150
icon
8.53 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 300
8.53 R 30-R 180 Bærende stål med Conlit 300
icon
8.54 R 120 HSQ-bjelker med 20 mm Conlit 150
8.54 R 120 HSQ-bjelker med 20 mm Conlit 150
icon
8.60 REI 60-REI 240 Betongkonstr. isolert med Conlit 150 300
8.60 REI 60-REI 240 Betongkonstr. isolert med Conlit 150 300
icon
8.70 Stålplatetak med ubrennbar isolasjon
8.70 Stålplatetak med ubrennbar isolasjon
icon
8.71 REI 60 Stålplatetak med Conlit plater
8.71 REI 60 Stålplatetak med Conlit plater
icon
8.94 REI 60 Yttervegg av tre 36x148 mm GU gips RW 150
8.94 REI 60 Yttervegg av tre 36x148 mm GU gips RW 150
icon
8.96 REI 60 Etasjeskiller 1 branngips 200 RW
8.96 REI 60 Etasjeskiller 1 branngips 200 RW
icon
8.98 REI 60 Sperretak 1 branngips 200 RW
8.98 REI 60 Sperretak 1 branngips 200 RW
icon
8.01 EI 30 Enkelvegg 50 stål 101 gips 50 RW
8.01 EI 30 Enkelvegg 50 stål 101 gips 50 RW
icon
8.02 EI 60 Enkelvegg 50 stål 202 gips 50 RW
8.02 EI 60 Enkelvegg 50 stål 202 gips 50 RW
icon
8.03 EI 120 Dobbelvegg 75+75 stål 202 gips 2x75 RW
8.03 EI 120 Dobbelvegg 75+75 stål 202 gips 2x75 RW
icon
8.04 EI 90 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
8.04 EI 90 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
icon
8.05 REI 30 Yttervegg av tre 48x98 123 mm RockVegg gips
8.05 REI 30 Yttervegg av tre 48x98 123 mm RockVegg gips
icon
8.06 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
8.06 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 gips 100 RW
icon
8.07 REI 60 Yttervegg ac tre 100x100 innblåst RW
8.07 REI 60 Yttervegg ac tre 100x100 innblåst RW
icon
8.08 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm div kledn. RW 150
8.08 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm div kledn. RW 150
icon
8.09 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm RockVegg gips
8.09 REI 60 Yttervegg av tre 48x148 mm RockVegg gips
icon
8.10 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 spon100 RW
8.10 EI 60 Enkelvegg 98 tre 101 spon100 RW
icon
8.11 REI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 gips 2x70 RW
8.11 REI 60 Dobbelvegg 73+73 tre 202 gips 2x70 RW
icon
8.12 EI 60 Enkelvegg 100 stål 101 gips 100 RW
8.12 EI 60 Enkelvegg 100 stål 101 gips 100 RW
icon
8.13 EI 60 Sjaktvegg 75 stål 02 gips 75 RW
8.13 EI 60 Sjaktvegg 75 stål 02 gips 75 RW
icon
8.14 EI 120 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
8.14 EI 120 Vekslet vegg 75 100 stål 202 gips 100 RW
icon
8.15 EI 90 Dobbelvegg 70+70 stål 202 gips 2x70 RW
8.15 EI 90 Dobbelvegg 70+70 stål 202 gips 2x70 RW
icon
8.16 EI 60 Vekslet vegg 75 125 stål 101 gips 2x50 RW
8.16 EI 60 Vekslet vegg 75 125 stål 101 gips 2x50 RW