Resirkulering

Unik satsning som bidrar til å minske avfallet i byggebransjen

ROCKWOOL tilbyr nå å returnere gammel steinull til materialgjenvinning

Gamle steinull produkter blir som nye ROCKWOOL produkter. Vår nye ordning for resirkulering er en del av vår globale strategi for bærekraft og frontes nå i Norden og EU.ROCKWOOL ønsker å bidra til å redusere avfall fra byggebransjen. I dag ender mye avfall opp på deponier i Europa. I Norge har vi inngått et samarbeid med miljø- og resirkuleringsselskapet Ragn-Sells, hvor vi har gått sammen for å tilby det norske markedet en løsning for å gjenvinne isolasjon fra større norske byggeprosjekter.

ROCKWOOL steinull har unike egenskaper. Den kan smeltes om og om igjen og resirkuleres mange ganger, men beholder fortsatt de samme høye kvalitet og ytelsesegenskapene som da isolasjonsplatene ble produsert første gang.  Ved å gjenvinne steinull fra byggeplasser som kjøper ROCKWOOL, kan disse egenskapene utnyttes på en måte som bidrar til konkrete miljøforskjeller.

Byggebransjen får stadig strengere krav til avfallshåndtering, og det er derfor økende etterspørsel etter sirkulære løsninger. Gjennom vårt resirkulering program møter vi markedet ved å være den første som tilbyr en slik løsning for steinull i Norge. Med vårt resirkulering program hjelper vi de store entreprenørene som kjøper ROCKWOOL til å gjenvinne isolasjon og bli mer bærekraftige.

Sammen med Ragn-Sells har vi utviklet en prosess for hvordan resirkulering av ROCKWOOL isolasjon skal gjennomføres i praksis. Ragn-Sells samler, sorterer og sender isolasjonsresterne til ROCKWOOL. Våre fabrikker smelter så om materialet før det inngår i produksjonen av ny ROCKWOOL.


Ytterligere informasjon om hvordan Ragn-Sell samler opp ROCKWOOL steinull finner du her.

Vi ønsker å ta ansvar for en bærekraftig byggebransje. Forhåpentligvis bidrar vårt resirkulering program til å redusere avfall til deponi i årene som kommer.