Lang holdbarhet

Få materialer holder så godt som stein. Derfor beholder ROCKWOOL steinull både formstabiliteten og kvaliteten gjennom hele bygningens levetid og gir beskyttelse mot varmetap, brann og støy.

Lang holdbarhet
Basismaterialet i våre steinullprodukter er en av jordens uuttømmelige ressurser – vulkansk stein. Dette bidrar til å gjøre produktene meget robuste. Den unike strukturen i steinullfibrene innebærer at produktene beholder form og stabilitet og gir en varig energibesparelse og beskyttelse mot brann og lyd.

Redusert energiforbruk
Det er stillestående luft inne i isolasjonsproduktene som forhindrer varme og kulde i å trenge gjennom konstruksjonen.  ROCKWOOL steinull har glimrende isolasjonsegenskaper på grunn av meget små luftlommer mellom fibrene.

Når produktene er montert korrekt, vil de bidra til mindre behov for oppvarming om vinteren og en behagelig og kjølig temperatur om sommeren. Begge deler er viktig for å redusere energiforbruket og dermed energiutgiftene.

Da våre produkter dessuten har en lang holdbarhet, vil resultatet være at ROCKWOOL isolasjon gir en god totaløkonomisk og ressursbesparende løsning.

Les mer om de ekstra gevinstene ved å velge steinullisolering her

Nybygg og rehabilitering
ROCKWOOL isolasjon er ikke kun til nye bygninger. Etterisolering er en effektiv metode til å forbedre energistandarden i eksisterende bygninger. I mange tilfeller er løsningen utvendig etterisolering av fasaden. Det kan gjøres uten at bygningens beboere eller brukere forstyrres særlig mye, og det vil gi en lavere strømregning og et bedre inneklima med mindre trekk og kulde.
Les mer om våre fasadesystemer.

01

Reduserer uønsket støy

Reduserer uønsket støy

ROCKWOOL steinullprodukter forhindrer effektivt lyd og støy i å trenge gjennom rom og etasjer og begrenser også den støyen som kommer utenfra. Dette er et viktig bidrag til god komfort.

Les mer

02

Optimal brannbeskyttelse

Optimal brannbeskyttelse

Det kan sies enkelt – stein brenner ikke. Derfor gir våre steinullprodukter en naturlig og uovertruffen brannbeskyttelse av enhver konstruksjon.

Les mer

03

En holdbar løsning

En holdbar løsning

Få materialer holder så godt som stein. Derfor beholder ROCKWOOL steinullprodukter sin form, stabilitet og kvalitet gjennom hele bygningens levetid: beskyttelse mot varmetap, brann og støy.

Les mer

04

Innebygget bæredyktighet

Innebygget bæredyktighet

ROCKWOOL steinull bidrar til bæredyktige bygninger der det tas hensyn til miljø, mennesker og økonomi.

Les mer
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Kom i kontakt med teknisk service