Innebygget bæredyktighet

Innebygget bæredyktighet

ROCKWOOL isolasjon bidrar til bæredyktige bygninger som skal måles etter tre kriterier; den økonomiske, den sosiale og den miljømessige. Ressursforbruk er en viktig del av de miljømessige og økonomiske kriteriene.

Stein: naturens egen fornybare ressurs
Alle ROCKWOOL produktene er produsert av steinull, med diabas som basismateriale. Dette er en ressurs som naturen skaper i rikelige mengder i forbindelse med vulkanutbrudd.

“Naturen produserer hvert år 38.000 ganger mer steinmateriale enn det som brukes til et års produksjon av ROCKWOOL steinull.”  Tais W Dahl, Ph.D. M.Sc. Geofysik.

Viktige energibesparelser
Isolering er en av de beste måtene å redusere energiforbruket i bygninger på. ROCKWOOL isolasjon bidrar til store energibesparelser til gavn for miljøet. I mange tilfeller kan korrekt montert isolasjon medføre at bygningen bruker 70-90% mindre energi. Et annet viktig aspekt er at det er en varig energibesparelse, som ikke krever vedlikehold eller utskiftning.  

Gjenbruk av ROCKWOOL steinull
Gjennom årene har vi gjort gjenbruk til en grunnstein i vår virksomhet. Vi gjenbruker selvfølgelig den steinullen som er til overs fra produksjonen vår, og vi tilbyr våre kunder gjenbruksordninger.

Vi tar i mot kapp til gjenbruk
Når produktene våre brukes på byggeplassene kan det ikke unngås at det blir avfall når isolasjonen skal tilpasses konstruksjonen. Dette kappet har vi i mer enn 20 år tatt tilbake og gjenbrukt til nye produkter.

Vi tar ansvar for våre produkter i hele livssyklusen
Når bygninger rehabiliteres eller skal rives ned blir den gamle steinullsisolasjonen til overs. Siden 2012 har vi hatt en gjenbruksordning for det vi kaller ‘brukt’ isolasjon. Innsamlet ROCKWOOL isolasjon blir nedgranulert og sendt til vår fabrikk for deretter å bli brukt i produksjonen av ny isolasjon. Det er viktig for oss at det gjenbrukte materialet ‘gjenoppstår’ som ny isolasjon med uforandrede høye kvalitetskrav til isolasjonsevne, brannsikkerhet, holdbarhet og tekniske spesifikasjoner.

01

Reduserer uønsket støy

Reduserer uønsket støy

ROCKWOOL steinullprodukter forhindrer effektivt lyd og støy i å trenge gjennom rom og etasjer og begrenser også den støyen som kommer utenfra. Dette er et viktig bidrag til god komfort.

Les mer

02

Optimal brannbeskyttelse

Optimal brannbeskyttelse

Det kan sies enkelt – stein brenner ikke. Derfor gir våre steinullprodukter en naturlig og uovertruffen brannbeskyttelse av enhver konstruksjon.

Les mer

03

En holdbar løsning

En holdbar løsning

Få materialer holder så godt som stein. Derfor beholder ROCKWOOL steinullprodukter sin form, stabilitet og kvalitet gjennom hele bygningens levetid: beskyttelse mot varmetap, brann og støy.

Les mer

04

Innebygget bæredyktighet

Innebygget bæredyktighet

ROCKWOOL steinull bidrar til bæredyktige bygninger der det tas hensyn til miljø, mennesker og økonomi.

Les mer
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Kom i kontakt med teknisk service