Optimal brandbeskyttelse

Det kan sies svært enkelt  – stein brenner ikke.
Det er hovedgrunnen til at ROCKWOOL steinull har naturlige brannegenskaper som gir en optimal brannbeskyttelse av konstruksjoner.

Vi  utvikler produkter som gir mer brannsikre bygninger.
ROCKWOOL steinull er markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale og tåler over 1000 °C uten å smelte. Bindemiddelet i de ytterste lagene vil forsvinne ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forblir intakte og beskytter underliggende materialer mot ytterligere flammepåvirkning. Dette bidrar til å beskytte konstruksjonen og begrense brannens utvikling og spredning. Det gir sikkerhet til bygningens beboere og brukere og er med på å redusere materielle og miljømessige skader.  

Første skritt til økt brannsikkerhet
Man kan velge ulike løsninger for å øke brannsikkerheten i en bygning;  installasjon av røykvarslere, røykdetektorer, brannalarmer og sprinklersystemer. Disse systemene er gode metoder til å forbedre brannsikkerheten, men bruk av steinullisolasjon er et viktig, første skritt for å sikre høy brannsikkerhet for bygningens konstruksjoner.

ROCKWOOL steinullprodukter forblir stabile, selv om de utsettes for varme og flammer. Dette er med på å opprettholde bygningens konstruktive stabilitet, forhindre brannspredning og gi verdifull tid til redning. 

Løsninger til brannbeskyttelse
ROCKWOOL isolasjon kan brukes til brannbeskyttelse i forskjellige sammenhenger fordi steinullen virker som en effektiv brannbarriere:

  • I skillevegger mellom rom, mellom etasjer og opp mot et loft
  • Som brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner som påvirkes negativt av høye temperaturer
  • Som brannsikker beskyttelse av varme rør og kanaler i industriprosesser
  • Som en brannsikker kjerne i sandwichpaneler

En av mange fordeler
Selv om brannbeskyttelse ikke er den viktigste grunnen til å benytte løsninger med  ROCKWOOL isolasjon, så vil våre isolasjonsprodukter likevel bidra med økt beskyttelse i tilfelle av en brann. Produktene er ubrennbare og medvirker derfor ikke til brannspredning. Det oppstår ikke brennende dråper eller partikler, og det er minimal røykutvikling. Dette er viktige egenskaper som gir ekstra tid til redning av personer og sikring av verdier. ROCKWOOL steinull har også andre viktige funksjoner ut over brannsikring: 

01

Reduserer uønsket støy

Reduserer uønsket støy

ROCKWOOL steinullprodukter forhindrer effektivt lyd og støy i å trenge gjennom rom og etasjer og begrenser også den støyen som kommer utenfra. Dette er et viktig bidrag til god komfort.

Les mer

02

Optimal brannbeskyttelse

Optimal brannbeskyttelse

Det kan sies enkelt – stein brenner ikke. Derfor gir våre steinullprodukter en naturlig og uovertruffen brannbeskyttelse av enhver konstruksjon.

Les mer

03

En holdbar løsning

En holdbar løsning

Få materialer holder så godt som stein. Derfor beholder ROCKWOOL steinullprodukter sin form, stabilitet og kvalitet gjennom hele bygningens levetid: beskyttelse mot varmetap, brann og støy.

Les mer

04

Innebygget bæredyktighet

Innebygget bæredyktighet

ROCKWOOL steinull bidrar til bæredyktige bygninger der det tas hensyn til miljø, mennesker og økonomi.

Les mer
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Kom i kontakt med teknisk service