Reduserer uønsket støy

Akustikk

Steinullfibre: en naturlig lydbarriere

Den åpne og porøse strukturen i steinullen gjør den til en effektiv beskyttelse mot støy. ROCKWOOL isolasjon er en av de beste løsningene for å lyd- og støysikre konstruksjoner. 

I tillegg til isolasjonsprodukter leverer ROCKWOOL konsernet en rekke andre produkter og løsninger som bidrar til mindre støy i omgivelsene våre: ROCKFON akustikkplater og støyskjermer mot trafikkstøy fra Rockdelta.

Hvorfor er det viktig å forhindre støy?

Støy fra omgivelsene kan ha store negative effekter på mennesker. I verste fall kan støy føre til helseproblemer som blant annet nedsatt hørsel, søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdommer. Støy fra naboer er et økende problem. Årsaken er ofte utilstrekkelig lydisolering. På arbeidsplasser kan støy føre til forstyrrelser og konsentrasjonsvansker og dermed nedsatt effektivitet. Isolering med steinull kan være med på å redusere støy både hjemme og på arbeidsplassen.

Forbedret komfort for alle bygningstyper

ROCKWOOL steinullprodukter omfatter en rekke akustikkprodukter og lydisolerende løsninger til forskjellige formål: enten du ønsker å forbedre inneklimaet, redusere støy i hjemmet, på arbeidsplassen eller forhindre støy utenfra. Velg en konstruksjon og les mer om våre produkters lydisolerende egenskaper.

01

Reduserer uønsket støy

Reduserer uønsket støy

ROCKWOOL steinullprodukter forhindrer effektivt lyd og støy i å trenge gjennom rom og etasjer og begrenser også den støyen som kommer utenfra. Dette er et viktig bidrag til god komfort.

Les mer

02

Optimal brannbeskyttelse

Optimal brannbeskyttelse

Det kan sies enkelt – stein brenner ikke. Derfor gir våre steinullprodukter en naturlig og uovertruffen brannbeskyttelse av enhver konstruksjon.

Les mer

03

En holdbar løsning

En holdbar løsning

Få materialer holder så godt som stein. Derfor beholder ROCKWOOL steinullprodukter sin form, stabilitet og kvalitet gjennom hele bygningens levetid: beskyttelse mot varmetap, brann og støy.

Les mer

04

Innebygget bæredyktighet

Innebygget bæredyktighet

ROCKWOOL steinull bidrar til bæredyktige bygninger der det tas hensyn til miljø, mennesker og økonomi.

Les mer
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Kom i kontakt med teknisk service