BYGGEREGLENE - BYGGTEKNISK FORSKRIFT - TEK10

TEK 10 - byggeregler

Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd.

Byggeforskriftene i TEK 10 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø og energi.

Ved om- og påbygging samt nybygging må det alltid tas hensyn til TEK 10.

Energiforskriftene

Den 1. februar 2007 trådte nye energiforskrifter i kraft. Disse ble ytterligere skjerpet i revidert TEK 2010 og fra 1. januar 2016. Forskriftsendringene innebærer at energiforbruket i nye bygninger skal reduseres noe som medfører større fokus på energiforbruk, tetthet og kuldebroer.
Den 1. februar 2007 trådte nye energiforskrifter i kraft. Disse ble ytterligere skjerpet i revidert TEK 2010 og fra 1. januar 2016. Forskriftsendringene innebærer at energiforbruket i nye bygninger skal reduseres noe som medfører større fokus på energiforbruk, tetthet og kuldebroer.

Justeringer

Endringene innenfor energiforskriftene er i hovedsak en innstramning av energirammene, vindusareal og virkningsgrad for varmegjenvinner.
Endringene innenfor energiforskriftene er i hovedsak en innstramning av energirammene, vindusareal og virkningsgrad for varmegjenvinner.

Nybygg

Konstruksjoner som oppfyller energikravene ved nybygg. Energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien.
Konstruksjoner som oppfyller energikravene ved nybygg. Energikravene er å betrakte som minimumskrav. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en ytterligere forbedring av energiøkonomien.

Fritidsboliger og hytter

Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK10 for hytter og fritidsboliger
Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK10 for hytter og fritidsboliger

Systemløsninger

Systemløsninger som tilfredsstiller de nye energikravene i tek 10.
Systemløsninger som tilfredsstiller de nye energikravene i tek 10.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Back