Generelle henvendelser

Generelle henvendelser

AS ROCKWOOL
Gjerdrums vei 19
Postboks 4215 Nydalen
0401 OSLO

Tlf.: 22 02 40 00
Fax: 22 15 91 78
E-mail: rockwool@rockwool.no

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Back