Etterisolering av yttervegg - for private

Yttervegg - etterisolering med FLEXI A-PLATE®

Yttervegg - etterisolering med FLEXI A-PLATE®

Ved utvendig isolering av vegger blir den gamle veggen varmere. Den får dermed en lavere relativ fuktighet slik at risikoen for kondensering i konstruksjonen blir mindre

Den gamle kledningen bør fjernes slik at bakveggen for isolasjonen blir slett. Man unngår dermed at kald luft trekker opp bak den utlektede isolasjonen. Dersom det er underkledning av tre på stenderverket er det mest praktisk å blåse inn ROCKWOOL blåseull. På utsiden benyttes 48 x 48 mm lekter, 50 mm FLEXI A-PLATE®, ROCKWOOL Vindsperre og til slutt utlektet kledning. Alternativ utvendig isolering er med ROCKVEGG.

YTTERVEGG - ETTERISOLERING MED FLEXI A-PLATE®1. Sett inn FLEXI A-PLATE.
Sett den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen.  Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget. Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer
2. Monter ROCKWOOL Vindsperre 
Følg monteringsanvisningen som følger med vindsperren.


3. Monter deretter utlektet kledning.

! Kontroller at det ikke finnes utettheter slik at varm luft innenfra kan ta seg ut og skape fuktproblemer mot vindsperren.