VVS isolering

VVS isolering

vvs isolering

For å redusere energitap setter Teknisk forskrift krav om at bygningers varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem skal isoleres. Ved å isolere med ROCKWOOL VVS-produkter forbedres både energieffektivitet, brannsikkerhet og lydisolering.

Den lille VVS
Teknisk support Den lille VVS
Teknisk support

Den lille VVS

En guide til teknisk isolering av rør og installasjoner.
En guide til teknisk isolering av rør og installasjoner.
Last ned "Den lille VVS"

Førstevalget for isolasjon til alle typer VVS-anlegg.

ROCKTEC beregningsprogram
ROCKTEC beregningsprogram

ROCKTEC beregningsprogram

ROCKTEC utfører beregninger på isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur for tekniske installasjoner.
ROCKTEC utfører beregninger på isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur for tekniske installasjoner.
Bruk programmet online
Kom i kontakt med teknisk service
Kom i kontakt med teknisk service

Kom i kontakt med teknisk service

For forhandlere, entreprenører og planleggere
    Print kartet
    Back