Isolering av lette skillevegger

Viktige faktorer

Den lydreduksjonen som kan oppnås i en lett platekledd vegg er avhengig av flere faktorer:

Platekledning

Den lydisolerende evnen øker med vekten av platen og antall platelag. Med utgangspunkt i en vegg med ett lag gips på hver side, vil en vegg med 1+2 platelag gi ca. 3-4 dB forbedring og for 2 + 2 platelag ca.5-6 dB.

Stendere

For enkeltvegger vil type stender være avgjørende. En enkeltvegg med standard stålstendere vil ha ca 4 dB bedre verdier enn en med trestendere. Det finnes også såkalte lydstendere som kan gi noe bedre verdier. For doble vegger vil det ikke være forskjell på ulike typer av stendere.

Stenderavstand

Normalt benyttes det stenderavstand på 600 mm pga at standard platebredde er 1200 mm. Det finnes også 900 mm plater som er lettere å løfte. Stenderne kan da settes med avstand 900 mm, samt en losholt for hver 1200 mm. Mer vanlig er det å sette stenderne på 450 mm for 900 mm plater.

Lydmessig vil en enkeltvegg bli 2 dB bedre med c/c-avstand 900 mm, og 2 dB dårligere med c/c-avstand 450 mm i forhold til en vegg med stenderavstand 600 mm.

Hulrom og isolasjon

Avstanden mellom kledningsplatene på hver side av hulrommet er avgjørende for hvor god lydisolasjonen blir. For å dempe resonansvirkninger i hulrommet må det benyttes et lydabsorberende materiale. Til dette kan det enten benyttes ROCKWOOL FLEXI A-plate, Stålstenderplate eller Lydplate. Det er en fordel å fylle hele hulrommet (også av brannhensyn). I en enkeltvegg med stålstendere vil lydisolasjonen forbedres med 2-4 dB, dersom den blir helt fylt i forhold til en halvfylt vegg. For vegger med atskilte stenderverk er det enda viktigere å fylle hele tverrsnittet. Her vil forbedringen være på hele 5-8 dB. For utfylling i bredden på vegger med for eksempel stenderavstand 900 mm, vil lydisolasjonen bli 3 dB dårligere, dersom det brukes isolasjon med bredde 600 mm i stedet for full bredde 900 mm.

Uisolert vegg Rw= 40 dB

Isolert vegg med ROCKWOOL steinull Rw= 57 dB

Detaljløsninger

Der hvor det stilles store krav til lydisolasjonen er det viktig at lydoverganger brytes og sprekker tettes med elastisk fugematerialer.

 1. Platekledning
 2. Stålstender
 3. ROCKWOOL Stålstenderplate
 4. Fugemasse

Gipsplater deles opp for å passe til toppsvill. Det bør legges inn så mange gipsplater som er nødvendig for å kunne ta opp beregnet nedbøyning i dekket. Stender kappes litt kortere slik at dekket har mulighet til nedbøyning.

 1. Gipsplater kappet til profilbredde
 2. Overlapp med gips over toppsvill
 3. Stendere kappet litt kortere

Det må brukes en remse av ROCKWOOL for å ta opp ujevnheter mellom overflaten på mur eller støpt overflate, og mot sviller og stendere. For vegger med R´w ≥ 44 dB bør det alltid forsegles med fugemasse.

 1. ROCKWOOL Lafteremse
 2. Fugemasse
 3. Dekke
 4. ROCKWOOL Stålstenderplate

Gulv bør avbrytes med fuger der vegger med R´w ≥ 40 dB plasseres.

 1. ROCKWOOL Stålstenderplate
 2. Fugemasse
 3. ROCKWOOL Lafteremse
 4. Trykkfast ROCKWOOL
 5. ROCKWOOL Støpeplate Pluss


*

Lyd- og brann-nøkkel for lette skillevegger

Monterings-
anvisning nr.
og brannklasse
Veggtype Rw dB (lab.) R´w dB (felt) R´w +
C50-5000 dB
(felt)
Fradrag
for tre
stender
8.01 A30 E50 101 RW 50 41-43 37-39 34-36
E50 102 RW 50 44-46 40-42 37-39 ca 4 dB
8.02 A60 / 9.11 B30 E50 202 RW 50 45-47 41-43 38-40
E75 101 RW 50 41-44 37-40 34-41
8.19 B60 / 9.11 B30 E75 101 RW 70 43-47 39-43 36-40
E75 102 RW 50 45-48 41-44 38-41 ca 4 dB
E75 102 RW 70 46-49 42-45 39-42
E75 202 RW 50 47-50 43-46 40-43
E75 202 RW 70 48-53 44-49 41-46
E100 101 RW 70 46-48 42-44 38-40
8.17 A60 / 8.10 B60 / E100 101 RW 100 47-49 43-45 39-41
8.06 B60 E100 102 RW 70 50-52 46-48 42-46
E100 102 RW 100 51-53 47-49 43-47 ca 4 dB
E100 202 RW 70 52-54 48-50 44-46
9.15 B60 E100 202 RW 100 53-55 49-51 45-47
E125 101 RW 70 48-50 44-46 39-41
E125 101 RW 100 50-52 46-48 41-43
E125 102 RW 100 54-56 50-52 45-47
E125 202 RW 100 56-58 52-54 47-49 ca 3 dB
E125 101 RW 125 51-53 47-49 42-44
E125 102 RW 125 55-57 51-53 46-48
9.23 B60 / 9.24 B60 E125 202 RW 125 57-59 54-55 48-50
D100/75 101 RW 50 50-52 46-48 41-43
D100/75 102 RW 50 53-55 49-51 44-46
D100/75 202 RW 50 55-57 51-53 46-48
D100/75 101 RW 100 52-54 48-50 43-45 ca 2 dB
D100/75 102 RW 100 54-56 50-52 45-47
8.04 A90 / 8.14 A120 D100/75 202 RW 100 56-58 52-54 47-49
8.16 A60 D125/75 101 RW 100 53-55 49-51 44-46
D125/75 102 RW 100 56-58 51-54 47-49 ca 2 dB
D125/75 202 RW 100 58-61 54-57 49-52
DD (100) 202 RW 100 ca 56 ca 52 ca 46
DD (150) 101 RW 150 ca 55 ca 51 ca 45 ca 0 dB
DD (150) 102 RW 150 ca 56 ca 52 ca 46
8.03 A120 / 8.15 A90 / DD (150) 202 RW 150 ca 57 ca 53 ca 47
8.25 B60 / 8.26 B60 / 8.11 B60 / 9.20 B30 / 9.12 B30
DD (200) 101 RW200 ca 58 ca 54 ca 49
9.21 B30 / 9.25 B60 / DD (200) 202 RW 140 ca 60 ca 56 ca 51
9.26 B60 DD (250) 101 RW 200 ca 60 ca 56 ca 51
DD (300) 101 RW 300 ca 64 ca 60* ca 55* ca 0 dB
DD (350) 101 RW 350 ca 67 ca 63* ca 58*
DD (400) 101 RW 400 ca 70 ca 65* ca 60*

*I praksis sterkt begrenset av flanketransmisjon

Tegnforklaring:

Stenderverk:
E = vegg med felles stendere, D = vegg med doble, vekslende stendere og felles sviller, DD = vegg med doble stendere og doble sviller. (Vanlige stålstendere eller trestendere).

Platekledning:
101 = 1+1 platelag, 102 = 1+2 platelag, 202 = 2+2 platelag (13 mm gips eller 12 mm spon)

Isolasjon:
RW100 betyr 100 mm eller 2x50 mm av ROCKWOOL Stålstenderplate eller Flexi A-plate. Hulrom: For DD-vegger angir tallet i parentes innvendig hulromsavstand.

Brann:
For enkelte av de branngodkjente konstruksjonene må det benyttes branngips og/eller ROCKWOOL Brannplate 50. Sjekk aktuell monteringsanvisning for mer detaljert beskrivelse av materialer og montering.


*

Veiledninger for brannisoleirng av lette skillevegger

Finn konstruksjonsguides til brannisolering av lette skillevegger i PDF dokumentet "Konstruksjonsguide 2 - Skillevegger & Etasjeskillere" ved å klikke på linket til den pågældende veiledning for brannisolering nedenfor.

Skillevegger med stålstendere - Ikke bærende og brannskillende

Skillevegger med trestendere - Bærende og brannskillende

Skillevegger med trestendere - Ikke bærende og brannskillende

Skillevegger med trestendere - Bærende


*

Lydisolering av innvendige skillevegger

Vanlige lettvegger med trepanel har dårlig lydisolerende evne, men kan forbedres på mange måter. Selve veggen kan åpnes og isoleres med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE eller Lydplate, og deretter kles med ett eller to lag plater som for eksempel 13 mm gips på hver side.

En annen utvei, som også vil forbedre lydisolasjon til betong- eller murvegger, er en tilleggsvegg utenpå eksisterende vegg, enten utlektet eller frittstående.

En frittstående vegg er den beste løsningen, da det ikke blir kontakt med opprinnelig vegg. Stendere med min. 70 mm bredde settes opp med en liten avstand til bakvegg.

Veggen fylles opp med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE mellom stenderne, og platekles med en eller to plater. Utlekting direkte på bakvegg gir dårligere lydreduksjon, pga kobling til eksisterende konstruksjon. Noe bedre effekt oppnås ved å bruke stålstendere enn ved utlekting med tre.

Brosjyrer, dokumentasjon og beregningsprogram

Brosjyrer og dokumentasjon

Brosjyrebibliotek (4)
Den lille lune

Konstruksjonsløsninger, teori og forskriftskrav både for nybygg og etterisolering, for den profesjonelle

Dokumentasjon (35)

ROCKWOOL steinull er et diffusjonsåpent materiale.Vanndamp passerer gjennom og nedkjøles samtidig uten å kondensere inne i materialet, slik at fuktskader i konstruksjonen unngås.

Kom i kontakt med teknisk service
Kom i kontakt med teknisk service

Kom i kontakt med teknisk service

For forhandlere, entreprenører og planleggere
Back