TOPROCK Terrace System

TOPROCK Terrace System

TOPROCK TERRACE SYSTEM når taket skal være et gulv

Det tidsbesparande systemet TOPROCK er et populært takprodukt. Med TOPROCK Terrace blir det enkelt å bygge energieffektive tak som tåler tråkk og gangtrafikk. Isolasjonen tåler større belastninger og er tilpasset takterrasser eller takflater med gangtrafikk.

I likhet med de øvrige TOPROCK produktene består TOPROCK Terrace System av lameller og takplater. Lamellene er tilskåret slik at de skaper et fall på taket umiddelbart. Den gjennomtenkte konstruksjonen med fallplater gjør at utleggingen går raskt og tidsforbruket kan reduseres med opp til 50%.

TOPROCK Terrace System er designet for en korttids trykkstyrke på 175 kPa og en langtids trykkstyrke ved 2% deformasjon på 45 kPa. 

TOPROCK Terrace intro video
Play

TOPROCK Terrace intro video

Video
Kom i kontakt med teknisk service
Kom i kontakt med teknisk service

Kom i kontakt med teknisk service

For forhandlere, entreprenører og planleggere

*

Tekniske egenskaper

Område
Beskrivelse
Standard
Varmemotstand
R-verdi
mm Fallplate 1 Fallplate 2 Fallplate 3 Fallplate 4 Underlagslamel Topplate
m²K/W 4,35 4,90 5,40 5,95 2,10 0,70
EN 12667
Brannklasse A2-S1,d0 EN 13501-1
Vannabsorpsjon Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Dampdiffusjon MU1 (samme diffusjonsmotstand som luft) EN 10456
Dimensjonsstabilitet DS(70,90) Lengde og bredde max ±1%, tykkelse max -1% EN 1604
Produktsertifikat Sertifikat

Dimensjoneringsveiledning

Sortiment

Type Beskrivelse Systemtykkelse Stk pr pall m2 pr pall
Enheter på pallen
TOPROCK Terrace 1 190/215 48 9,6
TOPROCK Terrace 2 215/240 48 9,6
TOPROCK Terrace 3 240/265 48 9,6
TOPROCK Terrace 4 265/290 48 9,6
TOPROCK Terrace 1234 190/290 4x12 9,6
TOPROCK Terrace UL 100 24 4,8
TOPROCK Terrace Takplate 30 20 48

*

U-verdi tabell - Betong

U-verdi tabell - Stål* Ovenstående beregninger tar ikke høyde for fallrenne, noe som vil øke u-verdien noe. Tabellen kan derfor kun anses som veiledende. * Dampsperren plasseres 60 mm opp i isolasjonen. En kondensberegning bør utføres for å sikre korrekt plassering.


*

Oppbygging av fall med TOPROCK TERRACE SYSTEM

TOPROCK TERRACE SYSTEM består av lameller med et fall på 1:40 som det legges en 30 mm topplate på. Systemet inneholder 4 standard fallplater (format 1000x200 mm) og en underlagslamell som benyttes ved større fallengder.

Fallet på 1:40 ligger i lamellen sin lengderetning. Tykkelsen vises i systemtegningen nedenfor. Den 100 mm tykke basislamellen benyttes når systemtykkelsen overstiger 260 mm.

1. Fallplate 1:   160-185 mm
2. Fallplate 2:   185-210 mm
3. Fallplate 3:   210-235 mm
4. Fallplate 4:   235-260 mm
5. UL:                         100 mm
6. Takplate:                 30 mm

TOPROCK TERRACE SYSTEM - Sampakking

TOPROCK Terrace System leveres med lameller og takplater pakket på samme pall. Lamellene er pakket på vår smarte patenterte miljøpall. Hver pall inneholder leveranse for et bestemt antall kvadratmeter. Miljøpallen, som er bygget av isolasjon med en resirkulerbar PE-folie rundt, er lettere enn en tradisjonell trepall. Pallens utforming er tilpasset hver enkelt systemtykkelse så pallehøyden vil kunne variere noe. På bildet vises TOPROCK Terrace System 1. Underlagslamell leveres på trepall.


*
Back