Brandsikring af stål, beton og ventilationskanaler

Brannsikring av stål, betong og ventilasjonskanaler

passiv Brannsikring

Passiv brannsikring er en grunnleggende forutsetning for å sikre en bygning mot brann. Prinsippet bak passiv brannsikring er at alle materialer og konstruksjonsdeler som brukes er valgt med tanke på at de skal hindre en brann i å spre seg. Dermed forlenges bygningens levetid og tryggheten for brukerne øker.

Passiv brannsikring fungerer ved å beskytte de kritiske punktene i et bygg mot varme. Så lenge stål eller betong holdes under den for den aktuelle konstruksjons kritiske temperatur, vil det vært trygt å utføre slukkearbeidet. Passiv brannsikring forlenger altså bygningens stabilitet under en brann og gjør slukkearbeidet mulig.

Se hvor enkelt det er å arbeide med CONLIT Brannsikring

Montering på stål med CONLIT Sveisestift
Play

Montering på stål med CONLIT Sveisestift

Video
Montering på stål med CONLIT Lim
Play

Montering på stål med CONLIT Lim

Video

Tid før brannen sprer seg. Tid før giftig røyk og gasser når beboerne. Tid for brann- og redningsmannskaper til å nå fram til en brennende bygning – og ut igjen. Tid for hvor lenge bygningens grunnstrukturer holder.

En investering i CONLIT Brannsikring kan bli en investering i verdifull tid - som kan redde menneskeliv og store verdier.

Brosjyrer og dokumentasjon

Dokumentasjon (71)
Kom i kontakt med teknisk service
Kom i kontakt med teknisk service

Kom i kontakt med teknisk service

For forhandlere, entreprenører og planleggere
    Print kartet
    Back