Fire fordeler i ett og samme produkt

Fordeler ved ROCKWOOL isolasjon

Fire fordeler i ett og samme produkt

Basisen i våre steinullprodukter er en av jordens uuttømmelige ressurser – vulkansk stein. Dette er grunnlaget for vår virksomhet, og det som gjør oss i stand til å tilby isolasjonsprodukter med unike fordeler.

Steinull er fremstilt på basis av materialer som naturen selv produserer i store mengder: på årsbasis 38.000 ganger mer enn vi bruker i produksjonen. I tillegg har steinull en lang holdbarhet som sikrer en varig energibesparelse i hele bygningens levetid. Steinull motstår temperaturer over 1000 °C  og gir derfor høy brannsikkerhet både for bygninger og brukerne. Steinull beskytter samtidig mot støy.

Les mer om de enkelte egenskapene:

 • Optimal brannbeskyttelse
  Det kan sies enkelt – stein brenner ikke. Derfor gir våre steinullprodukter en naturlig og uovertruffen brannbeskyttelse av enhver konstruksjon.
 • Reduserer uønsket støy
  ROCKWOOL steinullprodukter forhindrer effektivt lyd og støy i å trenge gjennom rom og etasjer og begrenser også den støyen som kommer utenfra. Dette er et viktig bidrag til god komfort.
 • En holdbar løsning
  Få materialer holder så godt som stein. Derfor beholder ROCKWOOL steinullprodukter sin form, stabilitet og kvalitet gjennom hele bygningens levetid:  beskyttelse mot varmetap, brann og støy.
 • Innebygget bæredyktighet
  ROCKWOOL steinull bidrar til bæredyktige bygninger der det tas hensyn til miljø, mennesker og økonomi.

ROCKWOOL steinull bidrar til bæredyktige bygninger der det tas hensyn til miljø, mennesker og økonomi.

Back